Tillsyn, regler och tillstånd

Två kvinnor och en man

Behöver du söka tillstånd för din verksamhet? För näringsverksamhet krävs det ofta tillstånd från olika myndigheter beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller planerar att driva. Vissa tillstånd söker du hos kommunen. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022