USNR i Söderhamn ser framtiden an - ansiktslyft för Söderhamnsfabriken

John-Erik Jansson, kommunalråd i Söderhamn, besökte Johan Johansson, vd för USNR AB i Sverige, då det världsledande företaget visade upp satsningen på arbetsmiljö som gjorts i Söderhamn.

Möjligen anonymt lokalt - men världsledande i sin bransch. USNR ser tillbaka på ett fint år där Söderhamnsfabriken fått ett ansiktslyft som ger optimala förutsättningar för framtiden.

Söderhamn Eriksson bildades i Söderhamn 1864 som Wändinge gjuteri och har under 150 år varit med om både ombildningar och flytt till andra orter. 1941 bröts en del av bolaget ut och då bildades Söderhamns Verkstäder AB, som fortsatte att framgångsrikt utveckla och tillverka maskiner till sågverksindustrin.

Det har gått bra för 150-åringen, som nu är världsledande.

2015 blev Söderhamn Eriksson förvärvat av amerikanska USNR LLC. Söderhamn är nu basen för koncernens europeiska verksamhet, som ser tillbaka på ett spännande år.

- Det har varit bra. Vi har fortsatt siktat mot Ryssland vilket vi också kommer att fortsätta med, plus att vi också arbetar i Centraleuropa. Vi jobbar långsiktigt och potentialen är god, säger Johan Johansson, vd för USNR AB i Sverige.

Vår spetskompetens och förnyelsebart material är en bra kombination

Även om priserna på sågade trävaror nu sjunker för första gånger på flera år, är Johan Johansson positiv.

- Det är inte konstigt egentligen och kommer inte som någon överraskning. Vi ser med tillförsikt framtiden an. I ett omvärldsperspektiv ser man att vår CO2-påverkan är minimal och att användningen av trävaror ökar. Vi har en lång tradition av det, vår spetskompetens och förnyelsebart material är en bra kombination som gör oss starka.

Kommunchefen Patrik Jakobsson i samtal med Dale Brown, president för USNR LLC (moderbolaget i USA).

Nyligen kunde USNR i Söderhamn visa upp sina nya, fräscha och öppnare lokaler, som nu också står på egen mark. I investeringen ingår bland annat att tre våningar blivit två och att medarbetarna kommit närmare varandra på alla vis.

Alla ska känna sig viktiga.

- Efter ett halvår så får den här satsningen bra betyg. Arbetsmiljön skapar optimala förutsättningar. Vi ser att det är lite lättare att kommunicera och beslutsvägarna kortas, säger Johan Johansson.

Vi ligger bra till geografiskt för pendling

I Söderhamn har USNR omkring 115 personer anställda. En utmaning inför framtiden är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. USNR är beroende av de fina pendlingsmöjligheter som Söderhamn kan erbjuda och E4, X 2000 och X-tåget är viktiga faktorer för en stor lokal spelare.

- Vi har ett strategiskt gott läge, med bra infrastruktur koncentrerat till Söderhamn. Vi ligger bra till geografiskt för pendling. Jag fasar för om de drar ned avgångar för X-tåget, det är livsnerven för många pendlare och företag. Sen hoppas vi förstås också på inflyttning. Förutom logistiken är Söderhamn också en bra lokalisering för andra värden, som närheten till skidåkning i Järvsö och skärgården vi har. Det är också viktiga aspekter, säger, Johan Johansson.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020