Företagare, politiker och tjänstemän samlas för samsyn kring kommunens service

Företagare, politiker och tjänstemän tar del av rapporten

Företagare, politiker och tjänstemän tar del av rapporten

Kommunen fortsätter arbetet med att förbättra och skapa samsyn på sin service mot företag. SamSPELET är ett led i arbetet med att få större förståelse mellan företagare, politiker och tjänstemän.

Ulrika Fallgren är en av företagarna

Ulrika Fallgren är företagare

Politiker och tjänstemän har haft diskussioner om diverse företagsrelaterade ärenden och sedan fått svara på enkäter före och efter en workshop. De har nu tagit del av resultatet som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra kommunens service gentemot företagen. Välkommen att ta del av rapporten i länken. Rapporten innehåller frågeställningar, svar och konkreta åtgärder. , 2.1 MB.

- Fortsätter vi att kommunicera tvåvägs så blir vi bättre och når högre. Det är också bra med strukturerade rapporter som går att jämföra med andra kommuner, kommenterade John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 11 februari 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn