Företagare, politiker och tjänstemän samlas för samsyn kring kommunens service

Företagare, politiker och tjänstemän tar del av rapporten

Företagare, politiker och tjänstemän tar del av rapporten

Kommunen fortsätter arbetet med att förbättra och skapa samsyn på sin service mot företag. SamSPELET är ett led i arbetet med att få större förståelse mellan företagare, politiker och tjänstemän.

Ulrika Fallgren är en av företagarna

Ulrika Fallgren är företagare

Politiker och tjänstemän har haft diskussioner om diverse företagsrelaterade ärenden och sedan fått svara på enkäter före och efter en workshop. De har nu tagit del av resultatet som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra kommunens service gentemot företagen. Välkommen att ta del av rapporten i länken. Rapporten innehåller frågeställningar, svar och konkreta åtgärder.

- Fortsätter vi att kommunicera tvåvägs så blir vi bättre och når högre. Det är också bra med strukturerade rapporter som går att jämföra med andra kommuner, kommenterade John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020

Kontakta oss på Näringslivsenheten

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Ola Andersson
Näringslivschef
Tel: 073-043 64 76
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn