Söderhamn uppåt i företagsrankning

Söderhamn klättrar 40 placeringar i den företagsranking som varje år presenteras av Svensk Näringsliv.

Från plats 280 till plats 240. Söderhamn göra ett stort skutt uppåt i den årliga företagsrankning som nu presenteras av Svenskt Näringsliv. Den bygger på 18 faktorer - dels på enkätsvar från företag, dels på statistik från SCB och UC (statistik från näringslivet).

Resultatet för 2020 är det bästa för Söderhamn sedan 2014

- Jättebra att vi har en positiv kurva. Men det betyder inte att vi ska vara hundra procent nöjda utan jobba vidare med en positiv känsla för att leva upp till att företagsklimatet i Söderhamn är bra, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson, (C).

Läs mer: Söderhamn i företagsranking 2020 Länk till annan webbplats.

Två stora skutt

I företagsrankningen 2020 sticker två av enkätsvaren ut, där kliven uppåt varit störst: Kommunpolitikernas attityder till företagande (125 platser upp) och Tjänstemäns attityder till företagande (79 platser upp).

- Det känns förstås positivt. Vi har jobbat aktivt utåt och internt för ett bättre företagarklimat och det ingår också i vår strategi hos Alliansen. Att vara attraktivt för företag är en stor dragare för kommunen, säger John-Erik Jansson.

Forsätt arbete framåt

Den enda faktor som får sämre betyg än tidigare är den för mobilnät och bredband. Kommunstyrelsen ordförande ser framåt mot att få alla faktorer på grönt och ett ännu bättre företagarklimat.

- Nu fortsätter vi på den inslagna vägen så det blir märkbart för alla att vi jobbar hårt med de här frågorna. Vi ska också titta vad vi kan göra bättre på de områden som inte anses bra, säger John-Erik Jansson.

Senast uppdaterad: 16 november 2021