Faxepark är en av samarbetsparterna i projektet Accelerate your business

Tjej vid dator

Accelerate your business är ett pilotprojekt som pågår i region Gävleborg som syftar till att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor.

Accelerate your business är ett pilotprojekt som pågår i region Gävleborg som syftar till att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor.

Accelerate your business är ett pilotprojekt som pågår i region Gävleborg som syftar till att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor.

Tillväxtverket har finansierat 5 projekt i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska ta ett nästa kliv i deras företagande.

Statistik från Tillväxtverket visar att kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler. År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I Gävleborg har det skett en ökning med 456 procent mellan 2006–2016.

Är du kvinna och är en av de som driver företag i vår kommun? Eller känner du någon som har internationell bakgrund och driver företag?

Läs mer om projektet här och ta kontakt med oss!

https://aybusiness.se/

Senast uppdaterad: 18 november 2021