Dagens Industri utser söderhamnsföretag till gaseller

Bild

Fr. Vänster Peter Lave'r, Janne Knutsson och Lars-Göran Hellbom - ägare av Söderhamns Taxi

Det går bra för många företag i Söderhamn, speciellt Söderhamns Taxi, Kraftkonsult i Skandinavien och H-B Bygg i Hälsingland, som alla utsetts till gasellföretag i Hälsingland av tidningen Dagens Industri.

- Vi ändrade inriktning 2016 från att vara administratör till att köra egna bilar. Och vi hoppas växa ytterligare, kommenterar styrelseordförande Jan Knutsson, Söderhamns Taxi.

Förutsättningen för att bli utsedd är att företaget har en omsättning som överstiger 10 miljoner, har minst tio anställda, har minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och senaste räkenskapsåret, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner samt har sunda finanser.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020