Digital dialog om Söderhamnsporten gav mersmak – fint forum som kan få fortsättning

Buss som far genom Söderhamnsporten.

När Söderhamns kommun tog den digitala vägen för information och dialog om Söderhamnsporten hakade både näringsliv och intresserade medborgare på. Testet gjordes i Teams och gav mersmak för fler möten i samma forum.

När den rådande situationen omöjliggjorde en fysisk företagarfrukost så föddes snabbt idén om den digital variant. Så kom det sig att flera verksamhetsområden inom Söderhamns kommun bjöd in till Teams-träff med fokus på Söderhamnporten.

Ett 40-tal företagare och andra intresserade anmälde sig, klickade sig in och flera frågor dök upp under den timslånga informationsrundan, där bland andra Erik Nordgren, projektledare för Söderhamnsportens utveckling och Agneta Svensson, samhällsplanerare med ansvar för översiktsplanen fanns med.

Det blev ett bra möte, för alla parter.

- Roligt med alla positiva kommentarer efteråt om den här företagarfrukosten i ett lite annat format, säger näringslivsenhetens Jan Brandberg, som fungerade som moderator för mötet.

Han ser att det digitala formatet lämpar sig fint för den här formen för information och dialog. Håll alltså utkik efter nästa tillfälle då Söderhamns kommun bjuder in till något aktuellt projekt eller ämne. Anmäl dig och få en inbjudan med länk till mötet - svårare är det inte.

- Det känns som något vi kan jobba vidare med, ett ganska enkelt koncept som ger fina möjligheter till dialog, säger Jan Brandberg.

Senast uppdaterad: 26 november 2020