Framtidstro trots allt bland lokala företag

Ola Andersson, Näringslivschef

Ola Andersson, näringslivschef

En jobbig tid på många håll – men framtidstron finns visar näringslivsenhetens undersökning bland lokala företag.

I en egen undersökning har Söderhamns kommuns näringslivsenhet känt det lokala näringslivet på pulsen under den speciella och svåra tid som en pågående pandemi innebär. Undersökningen har gjorts genom djupintervjuer med ett femtiotal företag från olika branscher, vilka fått ge sin syn på läget.

De tillfrågade företagarna har bland annat fått svara på från om hur coronaviruset påverkat deras företag: negativt, ingen påverkan, positivt. Här upplever ungefär hälften (51 procent) upplever att man drabbats negativt av coronaviruset. 36 procent upplever att de inte påverkats av pandemin och 17 procent säger att pandemin har haft en positiv inverkan på deras företag.

Företagarna fick också skattat hur företaget mår, enligt skala 1-6 där 1 är katastrof och 6 är fantastiskt. Medelvärdet blev 3,79.

Näringslivsenheten frågade också hur man tror att företaget kommer att må om sex månader, enligt samma skala. Där hamnar medelvärdet på 4,06.

- Det är positivt ändå att när företagen tittar sex månader framåt så ger de en bild av att de ser ljust på framtiden, säger kommunens näringslivschef Ola Andersson.

Senast uppdaterad: 16 november 2021