Uppskattat digitalt frukostmöte på temat näringsliv och kompetensförsörjning!

Ola Andersson, Näringslivschef

Ola Andersson, näringslivschef

Under frukostmötet ökade kunskapen om utbildningsbehov och bristyrken i Söderhamn. Vi fick även ta del stöttande insatser för företag.

Ett viktigt startskott för att öka kunskapen om vilken samlad information, som finns kring utbildningsbehov och bristyrken i Söderhamn sammanställd i Semaforen och presenterades av Petra Lindström och Ann-Sofie Gustafsson från Hälsinglands utbildningsförbund, CFL. Därutöver Berättade innovationscoach Peter Holm om stöttande insatser företag efterfrågar under pandemin samt utbildningsbehov som dykt upp under hand. Under frukosten diskuterades hur vi får denna nytta till fler företag, engagera dem i dessa viktiga frågor och vilka kommande steg vi kan se framåt.

Vi återkommer om fler företagsfrukostar och möten kring dessa och andra frågor!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2021

Kontakta oss på Näringslivsenheten

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Ola Andersson
Näringslivschef
Tel: 073-043 64 76
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn