Uppskattat digitalt frukostmöte på temat näringsliv och kompetensförsörjning!

Ola Andersson, Näringslivschef

Ola Andersson, näringslivschef

Under frukostmötet ökade kunskapen om utbildningsbehov och bristyrken i Söderhamn. Vi fick även ta del stöttande insatser för företag.

Ett viktigt startskott för att öka kunskapen om vilken samlad information, som finns kring utbildningsbehov och bristyrken i Söderhamn sammanställd i Semaforen och presenterades av Petra Lindström och Ann-Sofie Gustafsson från Hälsinglands utbildningsförbund, CFL. Därutöver Berättade innovationscoach Peter Holm om stöttande insatser företag efterfrågar under pandemin samt utbildningsbehov som dykt upp under hand. Under frukosten diskuterades hur vi får denna nytta till fler företag, engagera dem i dessa viktiga frågor och vilka kommande steg vi kan se framåt.

Vi återkommer om fler företagsfrukostar och möten kring dessa och andra frågor!

Senast uppdaterad: 16 november 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn