Stort intresse för Söderhamnsporten – spännande möjligheter presenterades i Teams-träff

Erik Nordgren, projektledare för utveckling av Söderhamnsporten, var en av många som informerade om läget och kommande planer då Söderhamns kommun bjöd in till en välbesökt träff i digital miljö.

Söderhamnsporten engagerar och intresserar! Det visar det välbesökta digitala mötet där Söderhamns kommun med hjälp av en laguppställning av tjänstepersoner, politiker, samarbetspartners, företag, och myndigheter presenterade både möjligheter och vad som är på gång.

De medverkande i den digitala träffen 18 maj lyfte perspektiv som bland annat Ostkustbanans utveckling, områdets spännande möjligheter ur regionalt perspektiv, ännu fler etableringar och inte minst Söderhamnsbornas framtidstro och tillgång till området.

Från Region Gävleborg deltog regionrådet Eva Lindberg och regionala utvecklingsdirektören Katrien Vanhaverbeke, som tog avstamp i den nya regionala utvecklingsstrategin. Arwidsros Tobias Kjellin berättade om Willys etablering och om kommande, spännande planer. Söderhamnsportens projektledare Erik Nordgren gav en lägesbild av vad som väntar och vad som kan bli möjligt. Från det lokala näringslivet kom Johan Lundqvist från Kraftkonsult för att berätta om varför företaget valde Söderhamn.

Nya möjligheter med Ostkustbanan

Oskustbanans vd Ingela Bendrot och strategikonsulten Henrik Andersson från Sweco talade om vilken positiv påverkan Söderhamns kan få av kommande utbyggnad av Ostkustbanan. Den senare lutade sig mot en rykande färsk rapport, som bland annat säger att Söderhamns kommun med nya Ostkustbanan inom 45 minuters restid kommer att nå 160 000 jobb jämfört med 90 000 jobb innan Ostkustbanans utbyggnad. Antalet branscher som blir tillgängliga inom vår arbetsmarknad skulle också öka kraftigt, från 490 till 550. Swecos rapport spår också att 400 nya jobb skulle komma till Söderhamn med nya Ostkustbanan.

Söderhamn skulle bli en pärla på pärlbandet mellan de större tillväxtorterna Sundsvall och Gävle.

- Ju fler människor som kan träffas och göra saker tillsammans desto bättre för utvecklingskraften på platsen. Alla parametrar förbättras och stärks, sade Henrik Andersson, Sweco.

Läs mer: Swecos rapport om Ostkustbanans möjligheter (2021) Länk till annan webbplats.

Läs mer: Nya Ostkustbanans webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande, John-Erik Jansson (C).

Balans mellan möjligheterna

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) sade att han ser fram emot områdets utveckling, Ostkustbanans utbyggnad och möjligheterna det ger med pendling in och ut, inte minst när det gäller utbildningsområdet. Han betonade samtidigt vikten av att kombinera Söderhamnsporten som nod för resande och plats för etableringar.

- Vi som kommun måste värna om att det här fungerar som en pendlingsnod för det är jätteviktigt för oss. Här måste vi hitta en balans, säger John-Erik Jansson.

Lagarbete för att lyckas

De medverkande talarna i mötet var också överens om att ett projekt som Söderhamnsporten kräver fler spelare än kommunen i laget. Därför var det välkommet att så många samarbetsparters och andra intressenter spenderade en förmiddag i digital miljö för en framtidspaning i ett spännande område. Teams-träffen gav både nya idéer, lägeskoll och plats för frågor.

- Söderhamnsporten är en offensiv satsning vi tror kommer ge utveckling för vår kommun. Jag tycker att något positivt händer i Söderhamn, vi ser tendenser av det på flera håll nu, säger John-Erik Jansson.

Det som händer härnäst i Söderhamnsporten är att ny infrastruktur kommer till i form av rondell och vägar, sedan väntar Willysbygget efter sommaren. Följ utvecklingen på soderhamn.se.

Senast uppdaterad: 16 november 2021