Tillbakablick och framtidsutmaningar på frukostmöte med besöksnäringen

Johan Thunholt, Gästriklands besöksnäringsförbund.

Lokala företagare i besöksnäringen ser tillbaka på en fin sommar. Från Gästriklands besöksnäringsförbund kommer information om hur arbetet kan göras ännu bättre framåt. Det var några av inspelen från frukostmötet för besöksnäringen 28 september.

Johan Thunholt, ordförande i Gästriklands besöksnäringsförbund, berättade om hur besöksnäringen i hans landskap genom Gästriklands besöksnäringsförbund arbetat tillsammans med kommunerna i en strukturerad arbetsmodell – Upplevelsefabriken - för ett ”besöksrikare Gästrikland”. Föreningen har i dag ett 50-tal medlemmar, både stora och små.

- Vi företräder våra medlemmar i offentliga forum och många medlemmar är glada att vi driver deras frågor som de inte klarar att driva själva. Det handlar både om utmaningar och gemensamma grepp. Superintressant, säger Johan Thunholt.

Han berättade vidare att det som trätt fram som det viktigaste för att nå – och behålla – besökare är det egna, lokala värdskapet. Ambassadörer.

- Det handlar otroligt mycket om det. Det alldagliga för oss är det helt unika för en besökare, säger Johan Thunholt.

Hemester här för att stanna

Med säkerhet finns ett stort antal lokala ambassadörer bland de frukostbesökare som besökte Söderhamns stationshus den här morgonen. Ett varv runt bland samtliga närvarande visade att sommaren varit mycket bra, utifrån de flesta aspekter. Bästa på 17 år sade någon, medan näringslivschefen Ola Andersson visade statistik som belägg för muntra miner.

- Hemestertrenden, där har vi gått över krönet och jag är övertygad om att det kommer att fortsätta. Vi ligger bra till med stort upptagningsområde, säger Ola Andersson.

Fart framåt

Frukosten hade också syftet att blicka framåt. Det gjorde näringslivsutvecklaren Jan Brandberg, som visade vägen till utbildning och affärsutveckling.

Läs mer: Starta, driva, utveckla företag Länk till annan webbplats.

Jessica Dorf, turismutvecklare, ser anledning återkomma i frågan hur vi i Söderhamn kan lära av det arbete som gjorts i Gästrikland.

- Så vi kan lägga resurser och tid på rätt saker, som efterfrågas av er, säger Jessica Dorf.

Mengmeng Ye som driver restaurang Mandarin Palace i Söderhamn, var en av frukostbesökarna. Hon berättade lite om hur hennes restaurang jobbar för att locka och utbilda nya medarbetare.

Utmaning: hitta nya medarbetare

En gemensam utmaning identifierades också under frukostmötet: att attrahera arbetskraft och sedan finna bra sätt att ta väl hand om de nya medarbetarna. Dessa frågeställningar tas upp under en separat träff framöver – håll utkik!

Håll också ögonen öppna efter datum för nästa frukostmöte – välkommen då!

Senast uppdaterad: 28 september 2022