Frågor och förslag flög under frukostmöte om kompetensförsöjning

Petra Lindström från Hälsinglands utbildningsförbund och Semaforen, Gävleborgs känslospröt i frågor om kompetensförsörjning.

Stora utmaningar – men också massor av möjligheter. Hur får vi dessa att matcha och delarna att mötas? Under frukostmötet på temat kompenetensförsörjning bollades både frågor och nya idéer till lösningar för både företag och folk.

Jobb finns i många branscher. Arbetskraft också, till vissa kompetensnivåer. Utmaningen för framtida kompenetsförsörjning i Söderhamn är att matcha arbetskraften – unga som äldre, infödda som nya söderhamnare – att passa företagens behov. Detta var temat för frukostmötet på temat kompetensförsörjning, arrangerat av Söderhamns kommun i Stationshuset.

Bred och bra uppslutning

På plats: ett 25-tal företagare i vitt skilda branscher, utbildningsväsendet och myndighetspersoner inom arbetsmarknadsområdet. Kommunens näringslivschef Ola Andersson inledde kort med att visa på utmaningar, framtidsspaning och att Söderhamn ändå är en sådan plats där ungdomar tänker sig att bo, enligt en färsk undersökning från Afry.

Läs mer: Undersökning om hur unga vill bo och leva – Afry webbplats Länk till annan webbplats.

Frukostmötet om hur vi jobbar tillsammans för att lösa utmaningar med kompetensförsörjning får fortsättning i form av fler träffar - håll utkik!

Funderingar upp på bordet

Så hur ska de hitta till arbetsmarknaden - och hur ska företagen hitta dem?

Här blev frukostmötet - precis som det var tänkt – ett forum för idéer, frågeställningar och information om de möjligheter som faktiskt finns. Några exempel:

  • Företag: häng på erbjudandet om sommarjobbare (studenter)
  • Kontakta Staffangymnasiet för att visa upp er verksamhet eller med idéer för utbildningar
  • Håll utkik efter ett tillfälle framöver på CFL då företag har möjlighet att presentera sig för elever, föräldrar och andra vuxna
  • Hur kan utbildningsväsende och myndigheter bli bättre på att nå ut med det arbete som redan görs?
  • Arbetsväxling inom företag kan få igång påfyllning underifrån.

Gemensamma grepp som gäller

Arbetet med att klara kompenesbehovet kommer att vara stort och tufft, men det är gemensamma krafter som gäller, var frukostsällskapet ense om.

- Det är bra att vi alla här vet om varandra, bara tillsammans kan vi lösa den här ekvationen, säger Petra Lindström, från Hälsinglands utbildningsförbund och Semaforen - Gävleborgs signalsystem över vilken kompetens som arbetslivet i länet behöver.

Hon och andra ser ett behov att fortsatt mötas i frågan – i mindre och nischade forum men också i till exempel frukostmötesform.

- Det här är ett bra forum som skulle vara bra att ha en gång per termin. Kul att så många tog sig tid att komma, inte bara företag utan också andra som jobbar med kompenetensförsörjning och utbildning. Jag ser att vi framåt kan jobba specifikt utifrån branscher och utifrån det som kommer upp på bordet när vi möts, säger Petra Lindström.

Håll utik efter nästa frukostmöte!

Företagarlunch 28 november

Missa inte företagarlunchen 28 november då Ulf Marcusson och Nilüfer Sahindal, kommunens arbetsmarknadsrådgivare, informerar om möjligheten till ”Guldkantsanställningar” i den privata och kommunala sektorn.

Läs mer: Företagarlunch på CFL 28 november Länk till annan webbplats.

Frågor om kompetensförsörjning, kontakta oss så visar vi dig vidare!

Kontakt

Ola Andersson
Näringslivschef, Söderhamns kommun
Telefon: 0270–72350
Mobil: 073-0436476
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 25 november 2022