Ny tillväxtstrategi visar vägen i utvecklingen av Söderhamn

Barn på sparkcykel.

Söderhamns kommun har nu en tillväxtstrategi, för gemensamma målbilder och prioriteringar när vi vill nå befolkningsmålet: 28 000 välmående invånare år 2030. Tillväxtstrategin är en bra grund i det arbete som vi tillsammans gör för att skapa ett ännu bättre plats.

Arbetet med tillväxtstrategin inleddes 2021. Via bred dialog och deltagande från näringsliv, föreningsliv, politik och kommunala tjänstepersoner formades strategin, som pekar ut övergripande målsättningar, insatsområden, indikatorer och strategiska inriktningar för Söderhamns tillväxt.

- Vi har nu fått den samlade tillväxtstrategin på plats med uttalade prioriteringar. Med strategin som grund kan nu bland annat arbetet med bostadsförsörjning, näringslivs-och besöksnäringsfrågor få en tydligare inriktning, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nya grepp

28 000 välmående invånare år 2030 är en utmaning som kräver tydliga prioriteringar och nya arbetssätt.

- Internt i kommunorganisationen är det så viktigt med ett styrande dokument som visar att vi har siktet inställt på att öka och bli fler invånare, det sätter i gång processer att till exempel ta fram attraktiv ny mark för bostäder och etableringar, säger Ola Andersson, näringslivschef i Söderhamns kommun.

De fyra insatsområdena som identifierats i tillväxtstrategin är:

  • Ett välmående och växande näringsliv
  • En hållbar kompetensförsörjning
  • Fler attraktiva boendemiljöer
  • Infrastruktur som möter både näringslivets och invånares behov.

Till varje insatsområde definieras dessutom:

  • Målsättningar, indikatorer samt
  • Strategiska prioriteringar

Med sikte på samarbete

Arbetet med att utveckla och förbättra Söderhamns kommun som plats är ett arbete vi gör tillsammans, med Tillväxtstrategin som grund och med engagemang i såväl kommunkoncernens olika enheter som hos externa aktörer och medborgare i Söderhamns kommun.

- Kommunen skall vara möjliggörare men det kommer att krävas ett brett engagemang från hela civilsamhället, tillsammans är vi otroligt starka. Om alla tror på tillväxt, då blir det så. Ingen vet egentligen hur framtiden kommer att bli, men tillväxtstrategin tar fasta på ett gäng nya trender och samhällsförändringar som alla pekar på ökad inflyttning och expansivt läge för Söderhamn, säger Ola Andersson.

Läs gärna mer i och om tillväxtstrategin!

Läs mer: Tillväxtstrategi Söderhamns kommun (PDF) Pdf, 346.9 kB.

Tillväxtdag väntar

Söderhamns kommun är också del i den Tillväxtdag som kommer arrangeras inom kort. Där kommer vi bland annat att prata om tillväxtstrategin och hur den kan hjälpa oss framåt.

Håll utkik efter mer information och väl mött där!

Senast uppdaterad: 7 september 2023