Fin framtid och skakig samtid i fokus på företagarlunch

Kvinna som pratar inför grupp. 

Marie Emilsson, inköpschef i Söderhamns kommun, pekar mot de möjligheter som finns med upphandlingar. Missa inte!

Satsningar, planer och framtid i en skakig samtid. Ett 60-tal gäster på företagarlunchen fick veta mer om hur Söderhamns kommun siktar framåt med förbättringar. Dessutom: Missa inte Tillväxtdagen 9 november!

Söderhamns kommun tog plats framför matgästerna under företagarlunchen på CFL 18 oktober. Temat för dagen var Framtid, med ljuset på att mycket positivt nu händer i Söderhamn. Patrik Jakobsson, kommundirektör i Söderhamns kommun, tog också chansen att lyfta samtiden med utmaningar som finns både globalt och lokalt, med önskan om medmänslighet och sympati.

Inom kommunkoncernen ska vi bli bättre på att göra rätt saker, berättar kommundirektören. Medborgarnyttan ska bli bättre med en intern resa genom

  • Kulturförändring
  • nya arbetssätt
  • organisationsförändring

- Vi ska bli en mer framåtlutat och möjliggörande kommun som bättre möter medborgarnas behov, säger Patrik Jakobsson, som också lyfter näringslivets betydelse för en fin framtid.

- Näringslivet måste må bra, det är ni som står för tillväxt. Era framgångar är våra, era motgångar är våra.

Man som pratar inför grupp. 

Patrik Jakobsson, kommundirektör i Söderhamn.

Medarbetare från sektor Styrning och stöd följde upp. Anders Paulsen, strategi- och ekonomichef, fortsatte prata om pusslet som ska läggas på smartast möjliga sätt för att våra gemensamma pengar ska användas effektivt. En ny kommunplan är på gång, som stöd i det arbetet. Där är förslaget att fokus de kommande fyra budgetåren ska ligga på tre områden: lärande, växtkraft och livsmiljöer. Budgeten för 2024-2027 klubbas av kommunfullmäktige 30 oktober.

- Vi behöver prioritera, vad är viktigast här och nu, säger Anders Paulsen.

Delta i upphandling

Biträdande kommundirektör Petra Löfgren fyllde på med att berätta om hur sektor Styrning och stöd arbetar och är organiserad. Där ingår till exempel inköpschefen Marie Emilsson, som lyfte möjligheterna med upphandling.

Företagare, välkommen att delta i upphandling eller skaffa kunskap i vår kostnadsfria upphandlingsskola!

Läs mer: Välkommen på upphandlingsskola

Upphandlingar på gång:

  • Markentreprenader
  • Foodtruck Stenö camping
  • Tillfälliga matvagnar Stenö camping
  • Sommarblommor
  • Flytt av moduler från Östra skolan
  • Tolk- och översättningstjänster

Tillväxtdagen 9 november - missa ej

Sist men inte minst: missa inte Tillväxtdagen 9 november - ett gemensamt avstamp mot tillväxt och tro på framtiden!

- Det vill man inte missa, vi vill att alla ska vara där. Det kommer att bli väldigt bra, säger kommunens näringslivschef Ola Andersson.

Läs mer och anmälan: Tillväxtdagen 9 november

Man pratar inför grupp. 

Anders Paulsen, strategi- och ekonomichef i Söderhamns kommun, berättade om kommande kommunplanen för 2024-2027.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023