Den här sommarjobbssatsningen vill du som företagare inte missa!

William Berger, Elia

William Berger fick fortsätta på Elia efter sitt sommarjobb. Elias VD Anders Holgersson är nöjd med både William och projektet som möjliggjorde sommarjobb.

Vi erbjuder dig som företagare att se över din egen framtid och samtidigt bidra till Söderhamn. Var med i vår sommarjobbssatsning! Söderhamns kommun gör tillsammans med Swedbank & Sparbanksstiftelsen Söderhamn en satsning riktad mot gymnasiets avgångselever. Du som företagare får möjlighet att knyta kontakt med någon eller några av Söderhamns unga på väg ut i vuxenlivet – och samtidigt göra en stor samhällsnytta.

Hur går det till?

  • Krav på företaget: Ha verksamhet i Söderhamns kommun, vara en god arbetsgivare och erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter.
  • Krav för att få sommarjobb: Avgångselev från årskurs 3 på gymnasiet och folkbokförd i Söderhamns kommun.
  • Period: Tre veckor under perioden v.25-34. Företaget kan erbjuda en eller flera perioder.

Tidplan

  • 26 februari-7 april: Företag lämnar intresse att ta emot sommarjobbare.
  • 23 april: Informationsträff: Frukostmöte med aktuella arbetsgivare.
  • 15 april-5 maj: Eleverna söker utannonserade sommarjobb.
  • 6-10 maj: Matchning mellan elever och företag.
  • 6-17 maj: Elever och företag informeras om placeringarna

Finansiering

Söderhamns Kommun tillsammans med Sparbanksstiftelsen Söderhamn erbjuder 100% finansiering.

  • Söderhamns Kommun 50%
  • Sparbanksstiftelsen Söderhamn 50%

Lönen utbetalas till sommarjobbaren i sin helhet av företaget i enlighet med kollektivavtalets lön, företaget innehar regelrätt arbetsgivaransvar.

Efter redovisad tidrapport för perioden utbetalas 100% av kostnaden till företaget.

Underlag för fakturering ska vara Söderhamns kommun, Arbetsmarknadsenheten tillhanda senast 30 september 2024.

Söderhamns kommun hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning/GDPR. Den information vi samlar in används endast för att behandla din ansökan till sommarjobb. Laglig grund för behandlingen är allmänt intresse.
Mer information om dina rättigheter hittar du här: www.soderhamn.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Frågor? Kontakta oss:

Nilüfer Sahindal, Arbetsmarknadsenheten
Ulf Marcusson, Arbetsmarknadsenheten

Mail: sommarjobbstudenter@soderhamn.se

Telefon: 0270-750 00

Ett samarbete mellan Söderhamns kommun, Sparbanksstiftelsen Söderhamn, Hälsinglands utbildningsförbund och Tillväxtverket.

Sparbanksstiftelsen
HUFB logo
Med finansiering från Tillväxtverket (logo)
Senast uppdaterad: 11 mars 2024