Skyborn informerade om etableringsplaner

Bild på mötesdeltagare från Söderhamns kommun och Skyborn.

I mötet mellan Skyborn Renewables och Söderhamns kommun deltog flera representanter från båda parter, för att fånga upp så många frågor som möjligt på ett bra sätt.

Skyborn Renewables är ett av de företag som har etableringsplaner i Söderhamns kommun när det gäller vindkraft, men också avseende industrietableringar kopplade till vindkraftsproduktionen. I ett möte med företaget fick Söderhamns kommun fördjupad information om företagets planer och förutsättningar.

Skyborn har för avsikt att begära planbesked för ett område i Vallvik inför eventuell etablering av verksamhet.

- Om etableringen blir verklighet kommer det att bidra till en stor mängd nya arbetstillfällen i vår kommun, något som såklart vore otroligt värdefullt, menar Ola Andersson, näringslivschef.

Men det är inte bara Skyborn som är intressent i Vallviksområdet. Flera andra företag har visat intresse av olika typer av industrietableringar i området.

‑ Det vi behöver göra i det här läget är att ta om hand olika intressenters behov och se hur vi kan möta upp dessa. Troligen behöver vi göra en fördjupad översiktsplan över ett större område, menar Marianne Johansson, samhällsbyggnadschef.

Med det intresse som nu visas från flera företag behöver kommunen jobba parallellt med många typer av utvecklingsfrågor exempelvis infrastruktur- och planfrågor, tillståndsprocesser, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor och bostadsförsörjning.

– Som kommunstyrelsens ordförande vill jag att vi som kommun är proaktiv och väl förberedd i den här typen av ärenden. Det är ju flera intressenter som visar intresse för Söderhamn nu och det är viktigt att effekterna av de eventuella etableringar som planeras kan maixmeras, uttrycker John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 7 mars 2024