Starta eget-kurs fint avstamp för blivande företagare

Roger Lund, ny företagare i transportbranschen, får diplom av kursledaren Tommy Henriksen som bevis på att han fullföljt starta eget-kursen.

Hårda fakta, flygande planer, nya kontakter och mycket skratt. Starta eget-kursen som avslutades 26 mars gav mycket nyttigt för blivande företagare. Häng på vid nästa kurstillfälle!

Restaurang, media, transport. Bygg och hållbarhet. Skönhetsområdet. Det var blivande företagare från en rad branscher som tillbringade 26 april i gamla stationshuset med att slutföra sin starta eget-kurs. En råkall tisdagkväll utanför, men inne i lokalen lyste idéer och tankar om framtida företag.

- Det har varit givande, alltid lär man sig något nytt. Man får energi här varje gång, säger Roger Lund, som deltog tillsammans med Therese Grahn, båda med sikte på att använda sina kunskaper i sitt företag Hälsinge buss.

Engla Fredriksson drar igång ett företag i skönhetsbranschen direkt efter tiden som UF-företagare. Starta eget-kursen ger nyttig kunskap att ha med sig.

Nyttiga kunskaper

Flera deltagare fyllde i med lovord om vad de lärt sig under de sex utbildningstillfällena, där Söderhamns kommun står för regin och Folkuniversitet levererar kursen. ”Gå kursen!”, ”fruktansvärt nyttigt!”, ”man får bra verktyg för framtiden”, är några av kommentarerna som summerar intrycken.

Tommy Henriksen har lett de sex utbildningstillfällena - och alla givande diskussioner - som spunnits runt sex punkter om eget företagande:

  • Syfte
  • Resurser
  • Affärsidé
  • Affärsmodell
  • Mål/uppgifter/prognos
  • Regelverk/avslut

Många branscher - olika åldrar

Deltagargruppen representerar många olika branscher, det gäller också för spridningen i ålder. Den yngsta är Engla Fredriksson, som just är i färd med att avsluta sitt UF-företag som hon drivit under gymnasietiden för att starta ett företag inom skönhetsbranschen.

- Jag kör i gång direkt, säger den unga företagaren, som rekommenderar andra som har en idé att hoppa på nästa starta eget-utbildning.

- Det ger allt. Grundkunskaper och fördjupning i många områden. Och så träffar man andra som är på väg, man knyter nya kontakter och det är också bra, säger Engla Fredriksson.

Håll utkik på näringslivswebben för att se hur Söderhamns kommun kan stötta dig före, under och efter det att du har startat företag!

Läs mer: Starta företag

Intressant, nyttigt och roligt. Det är några av omdömena från kursdeltagarna i starta eget-kursen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024