Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 15 maj

Barn tittar på arbete med kajrenovering.

Borrning av stag, där det krävs många meter för att komma ned till berget. Framtidens söderhamnare följer arbetet 15 maj.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatt arbete väster om Järnbron. Full fart med aktiviteter samt lite stökigt men framkomligt via tillfällig väg. I kajarbetet fortsatt borrning för stag. Här väntar också rivning av krönbalk (kajkant) i nästa steg. I arbetet för att skapa fler p-platser på Köpmantorget pågår det asfaltering på vissa ställen. Här hålls så mycket p-yta som möjligt öppen under veckan då det är kortvecka och långhelg.

Går det enligt planen?

Ja, med mindre justeringar.

Vilken påverkan har det som görs?

Lite stök men framkomligt.

Vad sker härnäst och när?

Kommande vecka startar arbetet med att lägga smågatsten, plattläggning och att anlägga trottoarer i området väster om Järnbron.

Tillfällig väg för framkomlighet vid arbetet väster om Järnbron.

För frågor om båtplatser, kontakta
Henrik Olsson
Hamn- och skärgårdsförvaltare
Telefon: 070-649 51 41
E-post: henrik.olsson@soderhamn.se

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 2 maj

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 24 april

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 11 april

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 28 mars

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 14 mars

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 27 februari

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 13 februari Länk till annan webbplats.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 31 januari Länk till annan webbplats.

Mer information om Centrumplanen hittas på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 15 maj 2023