Välbesökt frukostmöte om inre hamnen: ”Området har stora möjligheter”

Samhällsplaneraren Matilda Hällgren och företagaren Émile Bylund deltog i frukostmötet om inre hamnen.

Frukostmötet med tema inre hamnen gav både en bra start på dagen, värdefulla synpunkter och bilder av nya möjligheter. Nu går arbete vidare med att ta fram ett planprogram för ett spännande område.

Ett 50-tal frukostsugna företagare, föreningsmänniskor och tjänstepersoner från Söderhamns kommun dök upp för frukostmöte på temat inre hamnen – området från Hamnbron och österut, som nu står inför utveckling.

Dialog en viktig del

Frukostbesökarna gavs information om vad som är på gång och vad som kommer att ske framgent i arbetet mot ett planprogram för området. Just nu är fasen dialogarbete. Individens synpunkter kommer att vara en del i att ta fram ett planprogram, Söderhamns kommuns översiktsplan och platsens förutsättningar är andra.

- Vi tror att området har stora möjligheter att bli ännu mer attraktivt, säger samhällsplaneraren Matilda Hällgren till mötesdeltagarna.

Läs mer: Inre hamnen - planprogram

Värdefulla inspel

Efter ett kort grupparbete kom idéer, frågor och synpunkter som visar att det finns många som delar den bilden. Bland annat pratades det om utökad gästhamn, utvecklad småbåtshamn, tydligare koppling till Stugsundsudden, marin mack och offentliga toaletter.

Värdefulla inspel som nu tas med i arbetet framåt.

- Vi pratar med många olika människor för folk ser olika värden i platsen i dag. Invånarnas tankar är en stor del i arbetet, vi har redan pratat med skolklasser och i dag med er. Det här är jättebra och roligt att så många kom, säger Matilda Hällgren.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022