Samverkan, trygghet, engagemang och möjligheter framåt var tema på företagarlunchen

Lena Wetterlind, trygghetsamordnare och Stefan Zell, berättade om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som görs

Det som sammanfattade dagens företagarlunch var att vi alla har ett personligt ansvar i samhället för att göra ett redan bra Söderhamn lite bättre

Brottsförebyggande och trygghetsarbetet

Söderhamn ligger i framkant i det brottsförebyggande och trygghetsarbetet som görs i Söderhamn. Lena Wetterlind, trygghetssamordnare och Stefan Zäll, kommunpolis berättade om uppdraget och den breda organisationen och engagemanget. En viktig pusselbit i det lyckade arbetet är den politiska förankringen tillsammans med kommunen, polis, näringsliv, föreningar och civilsamhället. Arbetet anpassas efter lägesbilden kontinuerligt. Du kan ta del av nya lägesrapporter varje månad. De bjöd också in näringslivet att vara en del av arbetet framåt.

Insamling av lägesbilder lägger grunden för trygghetsarbete - Söderhamns kommun (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

School´s out

Göran Hånell, kulturkonsulent, och Anne Mellström, projektledare, Jubel presenterade årets School´s Out 2023 Gävleborgs största 1 dagars festival dessutom kostnadsfri. Nytt för i år är ny organisation, plats och att öppna upp för barn och unga att medverka på festivalen. Organisationen för evenemanget önskar se ett ökat engagemang från näringslivet. Kontakta projektgruppen för att höra mer.

Sommarjobbssatsning

Ni som företagare har möjligheten att anställa en avgångselev under sommaren med 100% finansiering från Söderhamns kommun Länk till annan webbplats. och Sparbanksstiftelsen Söderhamn Länk till annan webbplats.. Hanna Sinaie Johansson, konsulent, uppmanade alla företag att anmäla sitt intresse.

Den här sommarjobbssatsningen vill du som företagare inte missa! - Söderhamns kommun (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

Tack alla som kom till företagarlunchen!

Boka in nästa datum: torsdag 20 april.

Senast uppdaterad: 9 mars 2023