Ansöka om flaggning vid särskilda tillfällen

Söderhamns rådhus.

Framför Rådhuset är kommunens fyra officiella flaggstänger placerade.

Kommunen har fyra officiella flaggstänger. Här flaggas vid bestämda tillfällen under året samt vid särskilda tillfällen efter beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium . Du kan ansöka om flaggning om det är något du eller din förening vill uppmärksamma.

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggningen har ett symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget.

En organisation/förening eller privatperson kan ansöka om om flaggning vid Söderhamns kommuns fyra officiella flaggstänger för att uppmärksamma exempelvis ett evenemang eller en uppmärksamhetsdag. Ansökan gäller flaggning vid enstaka tillfälle och det går inte att ansöka om återkommande flaggning, exempelvis årligen återkommande flaggning vid samma datum.

Att ansöka om flaggning, frågor och svar

Vilka kan ansöka om flaggning?

Förening, organisation eller privatperson kan ansöka om flaggning vid Söderhamns kommuns fyra officiella flaggstänger.

Hur ansöker jag om flaggning?

Ansökan görs genom en e-tjänst. Länken till e-tjänsten hittar du längst ner på sidan. Läs igenom informationen på den här sidan innan du ansöker om flaggning så du vet vad som förväntas av dig.

När behöver ansökan vara inlämnad?

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 2 veckor (10 arbetsdagar) före den tidpunkt då man ansökt om flaggning.

Vem ansvarar för att flagga finns att hissa?

Den som ansöker om flaggning ansvarar för att beställa, bekosta samt leverera flagga i rätt storlek till Söderhamns kommun.

  • Rekommenderad storlek för liggande flagga är bredd 240 cm, längd 150 cm.
  • Flaggan ska levereras till Rådhuset senast två arbetsdagar innan flaggning ska ske.
    Öppettider Rådhuset

Vad innehåller ansökan?

När du ansöker om flaggning via e-tjänst behöver du ange:

  • Vilken flagga som ska hissas.
  • Vem som ansöker om flaggning (förening, organisation eller privatperson) inkl kontaktuppgifter.
  • Kontaktperson till ansökan. Kontaktpersonen ansvarar för att flagga i rätt storlek levereras till Rådhuset, och därefter hämtas. Kontaktpersonen ska vara nåbar under hela flaggperioden i händelse av Söderhamns kommun behöver få kontakt.
  • Av vilken anledning flaggning ska ske, en kort beskrivning.
  • När ska flaggning ske, datum från och med - till och med.
Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Uppleva och göra