Tips föreningsverksamhet i digitala kanaler

Vi påverkades alla på olika sätt under pandemin. Det många av oss har lärt oss är att använda digitala verktyg i er verksamhet för att kommunicera med deltagare och medlemmar. Ta med er nya metoder och ny kunskap in i föreningens ordinarie verksamhet.

Under pandemin tvingades många att ställa in eller skjuta upp evenemang och aktiviteter. Många ställde om och hittade nya sätt att kommunicera med och erbjuda aktiviteter för sina medlemmar, deltagare och publik. Kreativiteten flödade och drivkraften att dela upplevelser, dela tankar och idéer var stor. För vissa har de digitala plattformarna blivit en viktig plats även nu när vi kan ses som vanligt igen utan restriktioner.

Aktuellt!

8 juni kl 10.00-12.00 Digital dialog om remissförslag Kulturpolitiskt program

Välkommen att diskutera remissutkastet till Kulturpolitiskt program
Anslut till mötet här Länk till annan webbplats.

12 juni kl 18.00-20.00 Dialogcafé om förslag till Kulturpolitiskt program

Söderhamns kommun tar just nu fram ett kulturpolitiskt program som direkt och indirekt påverkar Söderhamns kulturliv. Välkommen till ett dialogcafé där vi tittar på det förslag som tagits fram och som under sommaren ska ut på remiss internt i kommunorganisationen samt till civilsamhället innan beslut i september. Förslaget kan du läsa här. Länk till annan webbplats.

Värd: Söderhamns kommun
Plats: Söderhamns stadsbibliotek
Anmäl dig här senast den 8 juni

13 juni 16.00-18.00 Drop-in-dialog remissförslag Kulturpolitiskt program

En träff för er som har frågor kring programmet eller vill diskutera eventuella inspel till den fortsatta processen. Stora konferensen, Söderhamns stadsbibliotek

Temakvällar för kulturföreningar under våren

Under våren genomför Söderhamns kommun ett antal temakvällar med olika teman utifrån ett uttalat behov från föreningslivet. Detta görs i samverkan med de lokala studieförbunden i Söderhamn. Information om samtliga dessa temakvällar hittar du här Öppnas i nytt fönster.

Kombinera det digitala med er ordinarie verksamhet

Livesändningar

Många har live-sänt sina föreläsningar, konserter, konstvisningar, aktiviteter, träningsprogram, träningsupplägg, matcher och sammankomster via hemsida, facebook-sida och/eller Instagramprofil (IGTV = InstaGramTV). Fortsätt med det! För många kanske den formen passar bättre än att åka långt för att ta del av utbudet på plats.

Filma och publicera i din kanal

Filma evenemanget, föreläsningen, träningsprogrammet eller aktiviteten och publicera detta i er kanal - Facebook, Instagram, Youtube eller via er hemsida - i efterhand. Med publik på arenan eller salongen blir upplevelsen för den som tar del av arrangemanget digitalt än bättre.

Viktigt! Kolla upp vad som gäller kring upphovsrätt i dessa sammanhang. Se också till att alla som deltar är med på att dessa filmer och bilder kommer att delas på hemsida och i sociala medier.

Vad gäller teknik för den här typen av aktivitet räcker många gånger en smartPhone och en ok internetuppkoppling ganska långt.

Fortsätt att vara närvarande i sociala medier

Inlägg på sociala medier gör många av er redan, men fortsätt med det. Att synas på sociala medier ökar chansen till fler och nya besökare, deltagare eller medlemmar.

Om det känns svårt att veta hur, var och när; gör en enkel planering och förbered inlägg tillsammans och schemalägg dem för en jämn spridning. Kanske bjuda in en gäst/styrelseledamot/medlem att ”ta över” ert konto under en dag eller vecka? Var i så fall klara med vad syftet och ha tydliga regler för vad som är lämpligt att lägga upp. En redaktör i styrelsen bör hålla lite koll och finnas tillgänglig för er gäst att bolla innehåll med.

Webbutbildningar/kurser

Fortsätt att ha kurser, utbildningar och workshops via webben! Säkert kan något av våra studieförbund hjälpa till om ni känner er osäkra på hur.

Medlemstävlingar, utmaningar eller liknande

Starta utmaningar eller tävlingar via er hemsida eller i sociala medier!
Kanske uppmana medlemmar att dela med sig av filmtips, böcker, musik, poddar, pyssel eller annat? Bokbingo? Träningsutmaningar? Delaktighet och aktivitet från andra på era sociala medier ökar spridningen av er verksamhet.

Vanligt utskick

Förslagen ovan kräver så klart att medlemmarna eller någon i dess närhet har en smartphone, dator eller en läsplatta/iPad samt en internetuppkoppling. För de som inte har möjlighet att ta del av utbudet digitalt kanske ett utskick med vanligt brev är lämpligt och välkommet? Där måste så klart innehållet utformas lite annorlunda. En hälsning, information om vad som händer i er förening samt lite pepp kanske?

Varför fortsätta nu när pandemin är över?

Vi tror att det här kan vara sätt att öka delaktigheten och att upprätthålla kontakten med de medlemmar eller publik som fortfarande är försiktiga eller har svårt att ta sig till evenemang.
Digitala plattformar kan vara både exkluderande och inkluderande. Exkluderande för de som inte har tillgång till tekniken eller känner sig osäkra på hur dessa ska hanteras, men inkluderande för dem som inte fysiskt kan eller vill ta del av fysiska evenemang, arrangemang eller aktiviteter.

Det är så klart svårare att få exempelvis biljettintäkter för digitala aktiviteter, men det finns smarta lösningar för det också. Donationer via swish och försäljning av digitala biljetter finns det goda förutsättningar för nu.

Många av er har förmodligen lärt er massor av nya sätt att kommunicera med era medlemmar och medlemmarna har lärt sig att hitta information och ta del av ert utbud. Förväntningen på er närvaro på dessa plattformar kommer att finnas kvar trots att situationen nu är annorlunda så försök att inte tappa allt för mycket fart.

Lycka till!

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Uppleva och göra