Bilda förening

Söderhamns kommun har ett rikt föreningsliv. Oftast drivs de av ideella krafter och engagerar många medborgare kopplat till verksamheter inom idrott, fritid och kultur. Det här gäller om ni vill bilda och driva en förening.

Den ideella föreningen

Den ideella föreningen är en så kallad juridisk person. Det gör bland annat att föreningen är berättigad att söka och få olika bidrag och stöd.
De juridiska kraven innebär då att föreningen ska;

 • Ha stadgar
 • Ha en styrelse
 • Ha medlemmar
 • Hålla årsmöte
 • Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet.
 • Ha revisorer

För att vara en fullt bidragsberättigad behöver ni:
Ha ett organisationsnummer, det får ni via Skatteverket.

Föreningsregistret, Rbok samlar de ideella föreningar som är öppna för alla samt som är politiskt och religiöst obundna. Registret finns bland annat till för att kommunens medborgare lätt ska kunna hitta föreningar som delar ens intresse.

När ni bildar en ideell förening kan ni mötas av en del krångliga ord. Ta hjälp av vår ordlista samt exemplen på föreningshandlingar. Låt dem bli ett stöd för hur ni skapar struktur i ert arbete.

Att bilda en förening kräver engegemang och planering.
Har ni inte bildat en förening förut eller arbetat i en styrelse kan det vara bra att ni går en kurs i föreningskunskap. Ta gärna kontakt med aktuell enhet på Söderhamns kommun eller aktuellt studieförbund.

Idrottsföreningar

Söderhamns kommun, Sport och fritid, Therese Nilsson, 0270-756 21
Studieförbund
www.rfsisu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturföreningar

Söderhamn kommun, Kultur- och bibliotek, Malin Rönström, 0270-756 73
Studieförbund
www.studieframjandet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.bilda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Besluta varför föreningen ska finnas samt vad föreningen ska ha för verksamhet.
 2. Börja med att skriva förslag till stadgar. Dessa är en obligatorisk grundstomme som beskriver föreningens syfte, regler och arbetssätt mm. I stadgarna ska det framgå att ni är en ideell förening som är öppen för alla samt var ni har er huvudsakliga verksamhet, det vill säga i Söderhamn.
 3. Efter detta bjuder ni in alla som vill bli medlemmar till ett första möte.
  Tänk på att vara tillräckligt många för att kunna skapa en styrelse.
  På detta möte ska ni besluta om att ni vill bilda en ny förening.
 4. När det finns förslag till stadgar samt personer som är intresserade av att bli medlemmar, är det dags att kalla till det första föreningsmötet sk. konstituerande möte. I protokollet från det konstituerande mötet ska det stå att ni har beslutat om följande:
  1. Att bilda föreningen.
  2. Anta förslag till stadgar.
  3. Styrelsens sammansättning; – ordförande, sekreterare och kassör + övriga ledamöter.
  4. Medlemsavgift.
  5. Protokollet ska vara underskrivet av ordförande, sekreterare och justerare.
  6. Efter detta är det dags att erhålla organisationsnummer, lägga upp ett medlemsregister, organisera verksamheten och rekrytera medlemmar.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Här får alla medlemmar delta.
Vid årsmötet utses styrelse samt antagand och revidering av stadgar.
Föredragslista till årsmötet bör finnas med i föreningens stadgar. Det underlättar och tydliggör för föreningens styrelse samt övriga medlemmar. Läs

Årsmötesprotokollet är viktigt när ni sedan exempelvis ska öppna ett bankkonto eller transaktionskonto, PlusGiro eller Bankgiro). Dessa samt ett organisationsnummer behöver ni ha för att kunna söka kommunala föreningsbidrag.

Fortsatt kommer den valda styrelsen att internt fördela övriga styrelseposter. Dessutom ska de utse en firmatecknare. Styrelsen är sedan ansvariga för föreningens arbete och verksamhet, att det finns medlemmar, ett medlemsregister samt en organiserad verksamhet.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024