Föreningslivet stärker Söderhamn

Alla våra lokala föreningar är en viktig del för välmående medborgare i Söderhamns kommun. Tack alla föreningsmänniskor för er insats! Nu siktar vi på att välkomna in ännu fler i föreningslivet.

Alla föreningar i Söderhamn fyller en viktig uppgift med att skapa ett utbud som ger kommunmedborgare möjligheter till en aktiv fritid och meningsfulla liv. Se och använd gärna de filmer som tagits fram för att visa vilken viktig roll våra föreningar spelar!

Varje vecka, året om erbjuder Söderhamns föreningsliv något som engagerar tusentals kommunmedborgare. Här finns verksamheter inom vitt skilda områden, med det gemensamt att de bidrar till medborgarnas hälsa och välbefinnande – bättre liv!

Stor bredd av aktiviteter

I den översiktsplan som finns för Söderhamn fram till 2040 pekas föreningslivet ut som en viktig spelare för att få medborgare att känna sig delaktiga i samhället och skapa meningsfulla liv, oavsett ålder och socioekonomisk ställning. I den övergripande planeringsinriktningen tar Söderhamns kommun rollen att verka för en jämställd och demokratisk medverkan i kultur- och fritidslivet och för möjligheten att utöva en mångfald av idrotts- och friluftsaktiviteter.

Fem filmer från föreningslivet

Inom ramen för projektet Stärka Söderhamn har Söderhamns kommun med stöd från Tillväxtverket och RF Sisu Gävleborg gjort fem presentationsfilmer där vi sätter ljuset på föreningslivets viktiga roll i samhällsutvecklingen.

Läs mer: Stärka Söderhamn

Syftet med filmerna är att lyfta och sprida goda exempel samt att inspirera till fortsatt blomstrande föreningsliv. Varje film är löst knuten till ett tema, ett område där föreningslivet ger och ger tillbaka:

  • Det ideella ledarskapet
  • Engagemang
  • Evenemang
  • Trygga miljöer
  • Aktivitet hela livet

Se filmerna och använd dem gärna för att visa upp vårt lokala föreningsliv – tack till alla som medverkat och alla som gör en insats!

Filmer

Det ideella ledarskapet i Söderhamns UIF


Trygga miljöer i Söderhamns skateboardförening


Aktiv hela livet i Söderhamns bridgesällskap

 

Engagemang i SFF Friends


Evenemang i Söderhamns Riksteaterförening

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023