Tillgängligt föreningsliv

En aktiv och meningsfull fritid ger ökad livskvalitet. Söderhamns kommun vill därför verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Ta del av tips om hur du kan bli en del av vårt rika föreningsliv och hitta din grej!

Det finns ett antal föreningar i Söderhamns kommun som har aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med någon typ av funktionsnedsättning. Här nedan hittar du länkar till föreningarna och vilken typ av aktiviteter de har.

Sport och motion

Läs mer: Parasport Gävleborg Länk till annan webbplats.

Rörelse för alla är en intressegrupp som bildades 2021 för att skapa och lyfta aktiviteter för målgrupper som ställer lite högre krav på tillgänglighet och ibland kanske också assistans.

Gruppen Rörelse för alla består av representanter från kommunorganisationen, politiken, förbund, föreningslivet och den privata sidan av vård och omsorg.

Vi engagerar oss för att alla ska kunna hitta och komma till föreningsaktiviteter på sin fritid.

En av våra målsättningar är att varje år uppmärksamma den Internationella funktionshinderdagen 3/12. Här vill vi erbjuda kunskapshöjande insatser, inspiration och framförallt prova på-aktiviteter som planeras och leds av lokala idrottsföreningar. Vi hoppas också att vi kan inspirera fler föreningar att utveckla en verksamhet som är tillgänglig för alla.

Intressegruppen Rörelse för alla

 • Politisk representant Anders Ramstrand
 • Kommunala tjänstepersoner Therese Nilsson, Sport och fritid. Göran Hånell, Katarina Filipovic, Kultur och Bibliotek. Jenny Jonsson, Daglig verksamhet.
 • Lärare inom grundsärskolan Carina Söderlund, Veronica Landström, Victoria Lindgren
 • Förbundsrepresentanter RF-SISU Gävleborg, Afaf Radhison. Parasport Gävleborg, Elin Walfridsson.
 • Föreningsrepresentant Svenska Downföreningen, Carina Karlsson. Söderhamns Gymnastikförening, Michaela Halvarsson, Söderhamns HIK, Henrik Söderkvist
 • Privat aktör inom assistansvård KavonCare, Viktoria Karlsson

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag - välkommen att höra av dig!

Kontakt: Rörelse för alla
Therese Nilsson, Sport och fritid
Tfn: 0270-756 21
therese.nilsson@soderhamn.se

Över hela landet växer parasport för varje dag som går – allt fler föreningar vill starta parasportverksamhet. Har din förening aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för personer med funktionsnedsättning och äldre personer? Sök omvårdnadsnämndens bidrag, möjligheten finns två gånger om året: 15 februari och 15 augusti.

Läs mer: Omvårdnadsnämndens föreningsbidrag

Den internationella funktionsrättsdagen infaller alltid den 3 december som ett led i att FN redan 1992 beslutade om att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer: funktionsratt.se Länk till annan webbplats..

I Söderhamn drivs arbetet av intressegruppen Rörelse för alla, som består av aktörer från både kommun, föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

2023 uppmrksammar vi funktionsrättsdagen 30 november

Eftersom 3 december infaller på en söndag 2023 kommer Söderhamns kommun att arrangera aktiviteter torsdag 30 november istället.

Funktionsrättsdagen 2022 - 1 december

 • Tematräff – Allas rätt till aktiv fritid
  Ett trettiotal personer samlades på CFL för att inspireras och engageras kring frågan om allas rätt till en aktiv fritid. På plats fanns bl.a. kommunala politiker och tjänstepersoner inom omsorg och fritid, ledare inom föreningslivet samt föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
 • Den lokala hinderbanan - en studie om förutsättingar för personer med funktionsnedsättning
  En förutsättning för ett aktivt liv är att vi är medveten om hur vardagen ser ut för personer med funktionsnedsättningar. Elin Walfridsson, Parasport Gävleborg, presenterade en studie om den så kallade lokala hinderbanan som beskriver förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen.
 • Får jag lov att utveckla min utvecklingsstörning?
  Parasportaren och Special Olympics-ambassadören Mike Malmer bjöd generöst på en föreläsning om sin livsresa. Förutom att vara en mångfaldig internationell medaljör i friidrott, judo och jujutsu så delade Mike med humor och självinsikt med sig av hur hans liv kantats av många motgångar men där idrotten varit en stor och avgörande hjälp.
  Läs mer om Mike på www.specialolympics.se Länk till annan webbplats.
 • Nästa steg för föreningslivet - panelsamtal om föreningsperspektivet
  Här lyftes frågeställningar om hinder och möjligheter i föreningarnas verksamheter och frågorna kopplades till såväl individ och idrott som samhälle och politik.
  Maria Bodin från SFF Friends berättade om föräldrainitiativet att starta ett fotbollslag för funktionsnedsatta. Marit Almgren Brodd, Söderhamns UIF, lyfte hur pingisen kan vara en tillgänglig aktivitet för alla på alla nivåer. I samtalet kom även familjeperspektivet upp, hur svårt det kan vara att hitta anpassade aktiviteter för sina barn men även glädjen när barnen få möjlighet och rätten till ett aktivt liv och rörelse på livets alla arenor.

Summeringen av tematräffen var att dialogen och den gemensamma kraften ska fortsätta för att stärka rättigheten till en aktiv fritid för funktionsnedsatta, på livets alla arenor. Kommunikationen av behov och utbud av aktiviteter måste bli bättre. Dessutom måste tillgänglighet sättas i fokus för att bygga bort vardagshinder men även finnas med i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Den 21/3 varje år firas Internationella Downs syndrom-dagen världen över. Detta uppmärksammans genom att människor tar på sig två olika strumpor just den här dagen. Det görs för att uppmärksamma allas potential och lika stora värde.

Här hittar du lite inspiration att använda om ni rockar sockor i er verksamhet! Filmen har tagits fram i ett samarbete med grundsärskolan på Stenbergaskolan i Söderhamns kommun, Söderhamns Gymnastikförening och Svenska Downföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 12 augusti 2023