Tillgängligt föreningsliv

En aktiv och meningsfull fritid ger ökad livskvalitet. Söderhamns kommun vill därför verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Ta del av tips om hur du kan bli en del av vårt rika föreningsliv och hitta din grej!

Tematräff – Allas rätt till aktiv fritid


Kvällen torsdagen den 1 december samlades ett trettiotal personer i hörsalen på CFL för att inspireras och engageras kring frågan om allas rätt till en aktiv fritid. Tematräffen var en del i Söderhamns kommuns uppmärksammande av Funktionsrättsdagen 2022. Med på plats fanns kommunala politiker och tjänstepersoner inom omsorg och fritid men även ledare inom föreningslivet samt föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
Den internationella funktionsrättsdagen infaller alltid den 3 december som ett led i att FN redan 1992 beslutade om att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer: funktionsratt.se Länk till annan webbplats..
I Söderhamn är det tredje året i rad som det görs en kunskapshöjande kraftsamling med fokus på idrott och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Arbetet drivs av intressegruppen Rörelse för alla, som består av aktörer från både kommun, föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

Den lokala hinderbanan
En förutsättning för ett aktivt liv är att vi är medveten om hur vardagen ser ut för personer med funktionsnedsättningar. Elin Walfridsson, Parasport Gävleborg, presenterade en studie om den så kallade lokala hinderbanan som beskriver förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen. Läs mer om rapporten på parasport.se/gavleborg Länk till annan webbplats.

Får jag lov att utveckla min utvecklingsstörning?
Under kvällen blev det både allvar och skratt när parasportaren och Special Olympics-ambassadören Mike Malmer generöst bjöd på sin livsresa. Förutom att vara en mångfaldig internationell medaljör i friidrott, judo och jujutsu så delade Mike med humor och självinsikt med sig av hur hans liv kantats av många motgångar men där idrotten varit en stor och avgörande hjälp. Mike poängterade flera gånger om vikten av bemötande, att pusha sina gränser och att få ta plats och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Eller som Mike uttrycker det; Får jag lov att utveckla min utvecklingsstörning? Läs mer om Mike på www.specialolympics.se Länk till annan webbplats.

Föreningsperspektivet
Som en avrundning på kvällen genomfördes ett panelsamtal med utgångspunkten om nästa steg för föreningslivet. Här lyftes frågeställningar om hinder och möjligheter i föreningarnas verksamheter och frågorna kopplades till såväl individ och idrott som samhälle och politik.

Maria Bodin från SFF Friends berättade om föräldrainitiativet att starta ett fotbollslag för funktionsnedsatta. Vidare lyfte Marit Almgren Brodd, Söderhamns UIF, hur pingisen kan vara en tillgänglig aktivitet för alla på alla nivåer. I samtalet kom även familjeperspektivet upp, hur svårt det kan vara att hitta anpassade aktiviteter för sina barn men även glädjen när barnen få möjlighet och rätten till ett aktivt liv och rörelse på livets alla arenor.

Summeringen av tematräffen var att dialogen och den gemensamma kraften ska fortsätta för att stärka rättigheten till en aktiv fritid för funktionsnedsatta, på livets alla arenor. Kommunikationen av behov och utbud av aktiviteter måste bli bättre. Dessutom måste tillgänglighet sättas i fokus för att bygga bort vardagshinder men även finnas med i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Fortsatt arbete
Arrangörer av tematräffen var Söderhamns kommun i samverkan Parasport Gävleborg, RF-SISU Gävleborg, Svenska Downföreningen Gävleborg.

Läs mer om arbetet med rörelse för alla på www.soderhamn.se - Tillgängligt föreningsliv och kom ihåg att redan nu reservera tid torsdagen den 30 november 2023 då vi uppmärksammar nästa års funktionsrättsdag.

Mike Malmer - Special Olympics-ambassadör

Panelsamtal med föreningar

Tematräff - Allas rätt till aktiv fritid


Tillfälle: Torsdag den 1 december kl. 18.30-20.30
Plats: Centrum för Flexibelt Lärande (CFL), Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn

Söderhamns kommun med samarbetspartners uppmärksammar årligen den Internationella funktionsrättsdagen. Genom en kostnadsfri temakväll torsdagen den 1 december kl. 18.30-20.30 vill vi nå och engagera föreningslivet, politiker och tjänstepersoner inom offentlig förvaltning samt övriga intresserade för att möjliggöra och utveckla Allas rätt till aktiv fritid

Temat 2022 är Från hinder till möjligheter. Vi tar gemensamt avstamp i den lokala hinderbanan för ta steget över till föreningslivets möjligheter för att inspirera till en aktiv fritid och fysisk aktivitet, till rörelseglädje och en hälsosam livsstil för alla.
Gästföreläsare: Mike Malmer, parasportare och VM-medaljör i Special Olympics.

Läs mer: Vi uppmärksammar Internatonella funktionsrättsdagen 2022

Till inbjudan: Allas rätt till aktiv fritid , 241.3 kB. (pdf)
Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Det finns ett antal föreningar i Söderhamns kommun som har aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med någon typ av funktionsnedsättning. Här nedan hittar du länkar till föreningarna och vilken typ av aktiviteter de har.

Sport och motion

Läs mer: Parasport Gävleborg Länk till annan webbplats.

Rörelse för alla är en intressegrupp som bildades 2021 för att skapa och lyfta aktiviteter för målgrupper som ställer lite högre krav på tillgänglighet och ibland kanske också assistans.

Gruppen Rörelse för alla består av representanter från kommunorganisationen, politiken, förbund, föreningslivet och den privata sidan av vård och omsorg.

Vi engagerar oss för att alla ska kunna hitta och komma till föreningsaktiviteter på sin fritid.

En av våra målsättningar är att varje år uppmärksamma den Internationella funktionshinderdagen 3/12. Här vill vi erbjuda kunskapshöjande insatser, inspiration och framförallt prova på-aktiviteter som planeras och leds av lokala idrottsföreningar. Vi hoppas också att vi kan inspirera fler föreningar att utveckla en verksamhet som är tillgänglig för alla.

Intressegruppen Rörelse för alla

  • Politisk representant Anders Ramstrand
  • Kommunala tjänstepersoner Therese Nilsson, Sport och fritid. Göran Hånell, Katarina Filipovic, Kultur och Bibliotek. Jenny Jonsson, Daglig verksamhet.
  • Lärare inom grundsärskolan Carina Söderlund, Veronica Landström, Victoria Lindgren
  • Förbundsrepresentanter RF-SISU Gävleborg, Afaf Radhison. Parasport Gävleborg, Elin Walfridsson.
  • Föreningsrepresentant Svenska Downföreningen, Carina Karlsson. Söderhamns Gymnastikförening, Michaela Halvarsson, Söderhamns HIK, Henrik Söderkvist
  • Privat aktör inom assistansvård KavonCare, Viktoria Karlsson

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag - välkommen att höra av dig!

Kontakt: Rörelse för alla
Therese Nilsson, Sport och fritid
Tfn: 0270-756 21
therese.nilsson@soderhamn.se

Över hela landet växer parasport för varje dag som går – allt fler föreningar vill starta parasportverksamhet. Har din förening aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för personer med funktionsnedsättning och äldre personer? Sök omvårdnadsnämndens bidrag, möjligheten finns två gånger om året: 15 februari och 15 augusti.

Läs mer: Omvårdnadsnämndens föreningsbidrag

Rocka sockorna - 21 mars

Den 21/3 varje år firas Internationella Downs syndrom-dagen världen över. Detta uppmärksammans genom att människor tar på sig två olika strumpor just den här dagen. Det görs för att uppmärksamma allas potential och lika stora värde.

Här hittar du lite inspiration att använda om ni rockar sockor i er verksamhet! Filmen har tagits fram i ett samarbete med grundsärskolan på Stenbergaskolan i Söderhamns kommun, Söderhamns Gymnastikförening och Svenska Downföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 24 februari 2023