Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen (1994:1000) krävs det tillstånd för att anordna lotteri.
Ansökan om lotteritillstånd i Söderhamns kommun görs hos Kultur- och samhällsserviceförvaltningen.

Vilka kan få lotteritillstånd?

Idella föreningar som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet, bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, inte vägrar någon inträde som medlem och behöver för sin verksamhet lotteriinkomster. Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse.

 • Tillfälligt lotteritillstånd
  söks enligt 15 och 16 § lotterilagen och gäller för enstaka lotterier.
  Till ansökan bifogas protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare samt en kalkyl för lotteriet, stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
  Ansökningsblankett tillfälligt lotteritillstånd , 306.4 kB.

 • Lotterier som gäller under en treårsperiod
  Registrering för lotterier som gäller under en treårsperiod söks enligt 17 § lotterilagen. Föreningen kan under den perioden anordna flera lotterier under förutsättningarna att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 basbelopp.

  Till ansökan bifogas protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare, stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Ansökningsblankett lotteritillstånd treårsperiod , 256.2 kB.

Ansökan om lotteritillstånd ska göras i god tid, ca 1 månad innan lotteriet startar.

Ansökan skickas till:

Söderhamns kommun
Kultur-och samhällsserviceförvaltningen
826 80 Söderhamn

Avgift för beviljat lotteritillstånd är 300:-

Kontrollant ska utses för lotterier som anordnas enligt 15-16 § och 17 § lotterilagen.
Kommunen utser en kontrollant som kontrollerar föreningens samtliga lotterier.

Innan något lotteri får starta ska lotteriföreståndaren och kontrollanten tillsammans gå igenom lotteriets upplägg.

Kontrollant har rätt att få arvode för varje lotteri, som kontrollen avser.
Arvodet är 3 % av lotteriets beräknade omslutning.

Kommunen betalar ut arvode till kontrollant efter att lotteriredovisning och kontrollantarvode skickats in till kommunen samt att föreningen betalat in aktuellt arvode till kommunen.

Redovisa lotteri - blankett , 202.7 kB.
Arvode för lotterikontrollant - blankett , 162.4 kB.

Lotterier - Liten krets

Deltagarna ingår i en klart avgränsad, sluten och väl sammanhållen grupp med inbördes gemenskap samt är kända i förväg behövs inget lotteritillstånd, exempel årsmöten.Liten krets beräknas vara mellan 25 – 100 personer

Lotterier - Endast ideell förening

I samband med en tillställning mm.
I samband med bingospel.
Bedrivs inom ett område.
Högsta insats 1/6000
Högsta vinstvärde 1/6
Vinstvärde 35-50 % av insatsernas värde.
Vinstandel anges.
Information om dragning.
Offentlig dragning före sammankomstens slut.

Lotterier - Vem som helst

I samband med offentlig nöjetillställning.
Offentlig tillställning tillförmån för ett allmännyttigt ändamål.
Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
Bedrivs inom ett område.
Vinster utgörs bara av varor och tjänster.
Högsta insats 1/6000
Högsta vinst 1/60
Omedelbar vinstutdelning.
Vinstvärde 35-50 % av insatsernas värde.
Information om vinstandel.

Senast uppdaterad: 9 februari 2022
Uppleva och göra

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn