Lotteritillstånd

Enligt spellagen krävs tillstånd för att anordna ett lotteri. Ansökan om lotteritillstånd görs till Söderhamns kommun.

Spellagen 2018:1138 Länk till annan webbplats.

Vilka kan få lotteritillstånd?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
 • Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse.

I samband med ansökan bifogas:

 • Verksamhetsberättelse.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse.
 • Föreningens stadgar.
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrea sig för lotterier.
 • Vem som har valts som kontaktperson i föreningen för lotterier.
 • Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade, det vill säga föregående års.

Ansökan om lotteritillstånd ska göras i god tid, ca 1 månad innan lotteriet startar.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt Spellagen 6 kap och 9 §. Föreningen lämnar in en ansökan för fem år och under den perioden kan flera lotterier anordnas under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp under femårsperioden inte överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. Kravet för registreringslotteri är att lotteriet bara tillhandahålls inom den eller de kommuner där den juridiska personen (den registrerade) är verksam.
Anmäl de lotterier ni känner till att ni kommer att anordna under femårsperioden. Behöver ni anordna fler lotterier under samma period måste ni skicka in en informationsblankett per tillkommande lotteri till kommunen så en kontrollant kan tilldelas.
Viktigt är att den sammanlagda omsättningen under samma femårsperiod inte överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.
Ansökningsblankett för lotteritillstånd Pdf, 282.3 kB.
Informationsblankett för tillkommande lotteri Pdf, 209 kB.

Ansökan skickas till:
Söderhamns kommun
Sektor Samhällsservice
826 80 Söderhamn

Det går också bra att lägga påskriven ansökan i Sektor Samhällsservices brevlåda på Kungsgatan 6.

Avgift för handläggning av lotteritillstånd är 500 kr.

Kontrollant ska utses för lotterier som anordnas enligt 6 kap och 9§ spellagen.
Kommunen utser en kontrollant som kontrollerar föreningens samtliga lotterier.

Innan något lotteri får starta ska lotteriföreståndaren och kontrollanten tillsammans gå igenom lotteriets upplägg.

Kontrollant har rätt att få arvode för varje lotteri, som kontrollen avser.
Arvodet är 3 % av lotteriets beräknade omslutning.

Kommunen betalar ut arvode till kontrollant efter att lotteriredovisning och kontrollantarvode skickats in till kommunen samt att föreningen betalat in aktuellt arvode till kommunen. Efter avslutat lotteri ska det redovisas till Söderhamns kommun.

Redovisa lotteri - blankett Pdf, 199.5 kB.
Arvode för lotterikontrollant - blankett Pdf, 136.9 kB.

Undantag av vissa mindre lotterier hos ideella föreningar och registrerade trossamfund (3 kap. 5 § spellagen)

En ideell förening eller registrerat trossamfund kan anordna ett lotteri i samband med en tillställning som de själva anordnar. Det kan till exempel vara ett idrottsevenemang, teaterföreställning, marknad etc. Även då föreningen deltar i någon annans anordnade tillställning så får lotteri anordnas om följande kriterier är uppfyllda:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
  • En offentlig nöjestillställning.
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Uppleva och göra