Lediga tomter - industri och handel

Söderhamns kommun erbjuder detaljplanelagd mark för industri-, handel och kontorsändamål som ger möjligheten att utveckla verksamhet, starta upp ny verksamhet eller flytta hit med företag.

I Söderhamns kommun finns cirka 14 ha detaljplanerad mark för, centrumverksamhet handel, industri och kontor.

Verksamhetsområden pekas ut i Översiktsplanen och som anger större sammanhängande områden för verksamheter som inte bör blandas med bostäder. De utpekade verksamhetsområdena anger en ram som möjliggör olika verksamhetsutvecklingar. Det kan handla om verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. I områdestypen ingår industriområden, anläggningar för transporter och externa handelsområden. Markberedskapen inrymmer möjligheter för omlokaliseringar av företag och byggklara tomter för att tillgodose behov av snabba etableringar.

Utpekade verksamhetsområdena (inlagda i kartan tillsammans med industritomterna):

 • Sunds industriområde och E-center handelsområde
 • E-center logistikområde
 • Stugsunds hamn
 • Granskärs industriområde
 • Värmlandsvägens industriområde
 • Tälje industriområde
 • Långtå industriområde
 • Västra industriområdet
 • Flygstadenområdet
 • Oljehamnen Långrör
 • Sandarne industriområde
 • Ala/Orrskär
 • Ljusne västra industriområde
 • Vallvik
 • Marmaverken

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 3 augusti 2022
Näringsliv