Norra staden: första dialogrundan klar med frukostmöte i stationshuset

Samhällsplaneraren Sara Eby Palm berättar om och svarar på frågor runt Norra staden och det planprogram som tas fram för området.

Kaffe, smörgås, fakta och frågestund. Frukostmötet om Norra staden bjöd på både insikter och inspel, på vägen mot ett planprogram för det spännande området. Det förslag som nu finns ska bearbetas innan det går ut på en ny runda med samråd.

Frukostmötet 9 november var sista dialogmötet innan det aktuella förslaget tas in till kommunens samhällsplanering för att bearbetas innan en ny samrådsrunda tar fart. Arbetet mot ett planprogram tar sin tid, men är värt väntan då det bäddar för tempo sedan när det finns intressenter som kommer och vill vara med när ett område utvecklas.

- Det vi lägger grunden för nu blir vägledande för områdets utveckling, säger Sara Eby Palm, samhällsplanerare som leder projektet.

Bra inspel

Via punkter med förslag och kartor som illustration fick ett 15-tal frukostgäster i stationshuset information om hur arbetet med ett planprogram för Norra staden går vidare. Såväl ekologiska, sociala som ekonomiska konsekvenser togs upp utifrån detta första förslag.

Där fanns också plats för frågor och synpunkter. Bland annat noterades önskemål om blandat utbud av bostäder, att arbeta med områdets anseende, prioritera ned Granvägens roll för biltrafik, fundera på rum för compact living. Bland besökarna märktes också en tro på Norr, som delas av Söderhamns kommun.

- Här ska vi skapa möjligheter. Norr har potential, det finns jättemycket att ta tillvara, säger Sara Eby Palm.

Med frukostmötet i stationshuset kom förslaget till planprogram i mål på sin första runda med samråd. Nu ska förslaget bearbetas för att sedan komma ut på en ny sväng.

Söderhamn är på gång

Utvecklingen av Norra staden är bara en del av allt som sker i Söderhamn nu och framåt. Det byggs och planeras, berättade Marianne Johansson, enhetschef i Söderhamns kommuns samhällsplaneringsenhet, för frukostgästerna.

- Det händer massor och det var längesedan vi hade så mycket roligt att berätta om.

Räkna med att det kommer att finnas mer och nytt att berätta också om Norra staden. Nu går förslaget till planprogram tillbaka till kommunen innan det blir en ny dialogrunda framöver. Häng med!

Läs mer: Pågående och planerade byggprojekt i Söderhamns kommun

Läs mer: Detaljplanering Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 9 november 2022