Mentorprogram

Bild

Relationen mellan företagaren och mentorn blir ofta stark och känns viktig för båda parter där mentorns erfarenhet och kunskaper matchar med behoven i företaget.

Almis mentorprogram i samarbete med kommunerna i södra Hälsingland, är givande för både företagare och deras mentorer. Tillsammans arbetar ni i en väl beprövad process - målinriktat med utgångspunkt i de ambitioner som företagaren har.

För mer information kontakta Jan Brandberg, 0270-756 67 eller jan.brandberg@soderhamn.se

Vill du ta ditt företagande till en ny nivå?   

Under ett år får du tillgång till ett personligt bollplank som har kunskap och erfarenheter som är värdefulla för att utveckla ditt företagande. Genom att få en utomståendes ögon på din verksamhet får du nya lärdomar att använda i utvecklingen av ditt företag, ett utökat nätverk men också mod
att ta nästa steg. Investering: 3000 kr per företag.

Är ni två ägare rekommenderar vi att båda har samma mentor.

Att vara mentor

Din erfarenhet från näringslivets ledande positioner har gett dig kunskaper som är värdefulla för andra. Vill du dela med dig av dina kunskaper till företagare för att de ska lyckas utveckla sina verksamheter? Då passar du bra som mentor i Almis mentorprogram.

Som mentor vill du bjuda på den kompetens och kontakter du har - utan att varken kräva något i gengäld eller ta på dig arbetsuppgifter i adeptens företag. Du utökar också ditt eget kontaktnät genom de nätverksträffar som anordnas i programmet. Almi ger dig stöd genom råd, riktlinjer och en tydlig beskrivning av mentorprocessen.
Alla mentorer deltar på ideell basis.

Senast uppdaterad: 14 februari 2023