Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköpsfrågor i Inköpssamverkan Mitt.

Begära ut avslutade upphandlingar

Upphandlingar som är avslutade finns i vår annonsportal Kommers Annons. De dokument som publiceras är ”Tilldelningsbesked” och ”Kvalificering och utvärdering”.

Till annonsportalen Länk till annan webbplats.
För att kunna logga in måste du först skapa ett konto.

Vill du ha tillgång till andra dokument i en avslutad upphandling?
Vänd dig till:
inkop@soderhamn.se
Tel 0270-750 00 (Kundtjänst)

Senast uppdaterad: 17 april 2024
Näringsliv