Inköpssamverkan Mitt

1 januari 2020 upphörde kommunalförbundet Inköp Gävleborg att vara ansvarig för medlemskommunernas upphandlingar. Förbundet kommer att finnas kvar under en övergångsperiod som avtalsförvaltare av ingångna avtal. Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut. Ett nytt nätverk för samarbete inom inköpsfrågor har startats mellan Hälsinglands kommuner.

Ekonomiska vinster i att fortsatt samverka

Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka kring inköp, upphandling och e-handel, bl.a. fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Näringsliv