Båt och skärgård

Båt och boj

Söderhamns kommun sköter drift, förvaltning och underhåll av gästhamnar och gästbryggor, stugor, vandarhem och farleder. Vi jobbar för ett rörligt friluftsliv i Söderhamns skärgård.

Farleder

Vi ser till att fritidsfarleder och yrkesfarleder är märkta och fungerar. Det innebär både fasta och flytande utmärkningar såsom fyrar, ensmärken, prickar, lysbojar.

Gästhamnar

Vi sköter driften av Storjungfruns gästhamn och den kombinerade gästhamnen/citycampingen i Söderhamns stad. Dessa gästhamnar är till skillnad från gästbryggorna belagda med en avgift eftersom de har en högre standard och servicenivå. Mer information om detta finns i Gästhamnsguiden och Svenska gästhamnar eller Visit Söderhamn.

Gästbryggor

Vår målsättning är att samtliga flytbryggor skall vara på plats före maj månads utgång varje år och sedan finnas tillgängliga för båtgäster minst till september månads slut.
Under säsongen som gästbryggorna är öppna för allmänheten sköter vi även sophämtningen vid anläggningarna.

Stugor/vandrarhem

Kommunen äger stugor Enskär, Klacksörarna och Storjungfrun samt ett vandrarhem på Rönnskär. Detta innefattar ansvar drift, förvaltning och underhåll samt båttrafik för att kunna ta sig till stugor/vandarhem.

Vi har även en slipanläggning i Ljusne där större båtar kan dras upp för service och dylikt (max. vikt 60 ton).

Senast uppdaterad: 12 augusti 2023
Bygga, bo och miljö