Energi och uppvärmning

Solpaneler

Vi använder energi varje dag i många olika former. Det finns mycket vi kan göra för att använda energin på ett effektivare sätt.

Många åtgärder är både enkla och billiga. Hos kommunens energi- och klimatrådgivare kan du få kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska din energiförbrukning och din klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 11 juli 2022
Bygga, bo och miljö