Kemikalier

Flaskor med kemikalier.

Vi utsätts dagligen för en mängd kemikalier i vår vardag som kan vara farliga för både hälsa och miljö. Många av de saker vi omger oss med innehåller kemikalier. De ingår i material som produkterna är tillverkade av. Men de kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Det finns mycket du kan göra för att handla kemikaliesmart och minska spridningen av farliga kemikalier.

Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Bygga, bo och miljö