Miljöfarlig båtbottenfärg

Att måla båtbotten med miljöfarlig färg för att hindra påväxt av havstulpan är förödande. Tyvärr är i stort sett alla båtbottenfärger giftiga för miljön och vattenlevande organismer.

Biocidfärger är inte tillåtna i våra vatten. De släpper ifrån sig giftiga ämnen i vattnet. Det förorenar havsbottnen kring din båtplats, vid naturhamnar och andra platser. Följderna syns i många småbåtshamnar. Mark- och sedimentundersökningar visar att halter av tennföreningar och andra skadliga ämnen många gånger över det normala. De högsta värdena finns på platser där människor under många år har arbetat med fritidsbåtar.

Inga godkända biocidfärger för våra vatten

Det finns inga godkända biocidfärger för bottenmålning av fritidsbåtar med huvudsaklig förtöjningsplats i inlandsvatten, Bottenviken eller Bottenhavet norr om Örskär/Öregrund.

I våra vatten är det endast tillåtet att använda fysikaliskt skydd mot påväxt. Men även fysikaliskt verkande färger kan vara giftiga. Vissa färger innehåller zinkoxid, som är giftigt för vattenmiljön om det läcker ut.

Epoxifärger utan kopparpulver i kombination med en bra primer är ett alternativ till dig som vill bottenmåla av estetiska eller skyddande skäl. Men för att inga ämnen från underliggande giftig färg ska läcka igenom bör du göra en båtbottensanering innan du använder epoxifärg.

Färgtillverkare menar att det inte går att måla spärrskikt över befintlig giftfärg. Erfarenhet tyder också på att det inte håller en hel säsong. 

Märkning miljöfarlig färg

Märkning av miljöfarlig färg

Av märkningen på färgburken ska det framgå om färgen är giftig för hälsa och miljö. Miljöfarlig färg kan vara märkt med ordet miljöfarlig eller en symbol med ett träd utan löv och en död fisk.

Om du trots allt väljer att använda farlig biocidfärg är det viktigt att båten spolas av på spolplatta med rening när den tas upp på hösten. Färgrester och annat som lossnar ska inte hamna i sjön!

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer och riktvärden för tvätt av båtar för att minimera miljöpåverkan, som stöd för kommuner och hamnägare i arbetet med borsttvättar, spolplattor och tvätt på land. Det kommer att bli krav på rening för allt tvättvatten från handtvätt och högtryckstvätt, om båtbotten är målad med antifoulingfärg.

Senast uppdaterad: 3 december 2018
Bygga, bo och miljö