Vatten och avlopp

Bild

I Söderhamns kommun är det Söderhamn Nära som ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen. Om du inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet har du ett enskilt dricksvatten och/eller en enskild avloppsanläggning.

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. I Söderhamn är det Söderhamn Nära som ser till att kommuninvånarna som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet får friskt och rent dricksvatten i kranarna. För kommunens dricksvattensförsörjning finns fem stycken vattenverk.

Avloppsvatten

Söderhamns avloppsledningsnät är cirka 300 km långt. 85 pumpstationer hjälper till att transportera spillvattnet till kommunens sju avloppsanläggningar.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022
Bygga, bo och miljö