Tömning båttoalett

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Toalettavfall i havet kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalité, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning. I Söderhamns kommun finns 4 st latrintömningsanläggningar.

Tömningsstationer för toalettavfall från båtar installeras nu på många platser utmed Östersjökusten. I skärgården Söderhamns kommun har flera båtklubbar tömningsstationer, antingen kopplade till till avloppsnätet på land eller anslutna till tankar som töms. De tömningsstationer som fått bidrag (LOVA) är öppna för alla och gratis att använda.

Många fritidsbåtar saknar fortfarande tank för toalettavfall - hålltank - eller så finns det en hålltank utan det däcksbeslag som behövs för att man ska kunna tömma till en sugtömningsstation. På webbportalen batmiljo.se finns information om hur man bygger om.

För de minsta båtarna är ett alternativ till ombyggnad att skaffa en portabel tank, som kan tömmas i hamnens utslagsvask.

Karta över latrintömningsanläggningar.

Senast uppdaterad: 3 december 2018
Bygga, bo och miljö