Brandskydd och sotning

Sotare

De flesta bränder inträffar i bostäder om natten. Brand beror oftast på slarv, dålig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vanliga orsaker är bortglömda stearinljus, sängrökning, torrkokning på spisen och barns lek med eld. Genom att bli medveten om riskerna och skaffa bättre kunskap om hur bränder uppstår kan du undvika många bränder.

Brandskydd

Den som tänder ett ljus har också ansvar för att det släcks. Många bränder med bortglömda stearinljus inträffar i personalrum, dagrum och allmänna utrymmen, där ingen känner ansvar för ljusen. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av brandrök. Brandvarnare är en billig livförsäkring, som varnar när röken kommer. Kolla även brandsläckningsutrutsning och utrymningsvägar.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunalförbundet Hälsingland har ansvar för sotning och brandskyddskontroll i Söderhamns kommun.
Sotningsinformation - Kommunalförbundet Hälsingland. Länk till annan webbplats.

Brandfarlig eller explosiv vara

Om du hanterar brandfarlig eller explosiv vara kan du behöva tillstånd. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten på Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.

Installation av eldstad eller rökkanal

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till bygg- och miljönämnden. I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad.
Bygglov/anmälan vid installation av eldstad eller rökkanal

Kommunalförbundet Hälsingland har ansvaret från medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker för förebyggande och operativ räddningstjänst, kris- och säkerhet, informationssäkerhet samt serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel. Kommunalförbundet ansvarar dessutom för en förvaltarenhet som gode män och förvaltare.

Senast uppdaterad: 10 april 2024
Bygga, bo och miljö