Livsmedel och hälsa

Grönsaker, frukt och bär.

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt.

Kommunen gör regelbundet livsmedelskontroller hos verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras gatukök, caféer och skolkök.

Det finns många olika aspekter på mat, till exempel hur du som privatperson kan göra för att hantera din mat säkrare eller minska matsvinnet. Olika tips och råd har bland annat tagits fram av Livsmedelsverket Länk till annan webbplats., Konsumentverket Länk till annan webbplats., Astma- och allergiförbundet Länk till annan webbplats. och Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Söderhamns kommun arbetar också med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem (som buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Senast uppdaterad: 12 april 2024
Bygga, bo och miljö