Valborgsmässoeldar

Valborgsmässoeld.

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Du som vill anordna en valborgsmässoeld behöver söka dispens av kommunen (enheten för Tillsyn och prövning).

Sök dispens - senast 23 april

Om du tänker anordna en valborgsmässoeld är det viktigt att ha koll på vad som gäller. Den som ansvarar för valborgsmässoelden behöver söka dispens hos kommunen. För att vi ska hinna behandla din ansökan behöver den vara oss tillhanda senast 23 april 2024.

Ansökan ska innehålla:

  • Var firandet ska anordnas utritat på en karta samt fastighetsbeteckning eller adress.
  • Under vilka tider ni ska elda.
  • Hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas.
  • Vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar för att säkerställa att olägenhet kopplat till människors hälsa och miljö inte uppstår.
  • Kontaktuppgifter som innehåller bland annat organisationsnummer och e-postadress.

Skicka din ansökan till samhallsservicenamnden@soderhamn.se och ange ”Dispens valborgseld” i ämnesraden. Ingen avgift kommer att tas för handläggning av dispensen.

Tillstånd och anmälan

Förutom att ansöka om dispens för valborgsmässoelden behöver du också:

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Bygga, bo och miljö