Elda trädgårdsavfall

Det är inte längre tillåtet att elda från trädgårdar. Bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv och började gälla i Sverige den 1 januari 2024. Det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område.

Förbjudet att elda trädgårdsavfall

En ny EU-lagstiftning från 1 januari 2024 säger att bioavfall ska sorteras separat. Det betyder att det bland annat inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Det innebär att du antingen lämnar ditt trädgårdsavfall till Långtå återvinningscentral Länk till annan webbplats. eller komposterar det på tomten.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall utgörs framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårdsavfall.

Förbudet gäller även valborgsmässoeldar

Den nya EU-lagstiftningen innebär att du inte heller får elda en valborgsmässoeld. Enligt lagen kan tillsynsmyndigheten besluta om dispens från förbudet.
Valborgsmässoeldar

Senast uppdaterad: 12 april 2024
Bygga, bo och miljö