El och fjärrvärme

Fjärrvärme

I Söderhamn är det Söderhamn Nära som producerar och levererar fjärrvärme i Söderhamns centralort, Söderala och Ljusne.. Den värme som levereras till dig är miljövänlig och kommer till 99 procent från förnybara råvaror.

Elnät

Som elkonsument är du bunden till nätägaren på den geografiska plats du bor eller bedriver din verksamhet. Du kan bara välja om man vill vara påkopplad på elnätet eller inte. Där­emot kan du välja vem som ska fylla ledningen med el genom ditt ehandels­avtal. I Söderhamns centralort, Utviksvägen, söderut mot Sandarne och Östanbo är det Söderhamn Elnät AB som ansvarar för elnätet. I kommunens ytterområden ansvarar Ellevio för elnätet.  

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 1 november 2019
Bygga, bo och miljö