Internationellt arbete

Jordglob

Söderhamns kommuns är en aktiv partner i ett stort antal utvecklingsprojekt. Projekten har ofta internationella deltagare och syftar till att utveckla vår egen verksamhet och bidra till lokal och internationell utveckling.

Det internationella arbetet har alltid sikte på att göra det bättre för oss som bor här i kommunen. Söderhamns internationella samarbete omfattar alla typer av samarbeten såväl inom som utanför den Europeiska Unionens (EU) gränser. Sveriges medlemskap i EU och möjligheterna till delfinansiering av projekt och andra aktiviteter gör dock att det europeiska samarbetet får en särställning i Söderhamns kommun.

Kommunen bedriver projekt inom miljö/vatten, landsbygdsutveckling, turism och skärgård med finansering från Interreg, Tillväxtverket med flera.

Den Europeiska Unionen (EU) påverkar beslut som fattas här i Söderhamns kommun. Medlemskapet i EU påverkar lagar, policys och utveckling. Genom EU kan vi också ta del av en rad finansieringsmöjligheter för att utveckla kommunen och utbyta erfarenheter med andra.

Det är viktigt att ha kunskap om vad som händer i vår omvärld. Omvärldsbevakning kan innebära att ha koll på strategin för Östersjön, lagstiftning som styr vår verksamhet, hur vi tar hand om avfall och hur vi skapar trygga miljöer för våra barn.

Genom att samarbeta med andra kan Söderhamn få tillgång till nya metoder och utveckling som rör kommunal verksamhet.

Kunda, Estland

Kunda ligger i norra Estland, vid finska viken med runt 4000 invånare.
Webbsida: http://www.kunda.ee Länk till annan webbplats. (estniska)
Karta: Kunda, Estland Länk till annan webbplats.

Szigethalom, Ungern

Ett samarbetsavtal skrevs under den 10 juni 2010 mellan Söderhamn och Szigethalom. Samarbetet inriktas främst på barn och ungdom med betoning på erfarenhetsutbyte och samarbete mellan skolor.

Utbyte kan även ske inom andra områden som turism, sport och kultur genom kommunen, föreningar, konstnärer eller andra berörda.

Webbsida: www.szigethalom.hu Länk till annan webbplats.
Karta: Szigethalom, Ungern Länk till annan webbplats.

Szczecinek, Polen

Ett samarbetsavtal skrevs under den 19 februari 2008 mellan Söderhamn och Szczecinek. Partnerskapet innebär bland annat att båda städerna tar på sig att utveckla samarbete inom bland annat områdena kultur, sport, turism, miljöskydd, utbildning, företagsamhet med mera.

Kommunerna hoppas kunna genomföra gemensamma EU-projekt. Utbyte och kontakter mellan unga människor har utpekats som särskilt viktiga.

Webbsida: http://www.szczecinek.pl Länk till annan webbplats.
Karta: Szczecinek, Polen Länk till annan webbplats.

Brin Navolok, Arkhangelsk, Ryssland

Trönö i Söderhamns kommun har en samarbetsort 10 mil söder om Archangelsk i nordvästra Ryssland.

Karta: Brin Navolok/Erin Navolok. Länk till annan webbplats.

Jakobstad, Finland (fadderort)

Samarbetet går tillbaka till 1940-talet då Söderhamn blev fadderort till Jakobstad. Utbyten och samarbete har främst skett inom kulturområdet.

Jakobstad ligger vid Bottenviken i landskapet Österbotten. I Österbotten talas både svenska och finska.

Webbsida: http://www.jakobstad.fi Länk till annan webbplats.
Karta: Jakobstad, Finland Länk till annan webbplats.

Os, Hordaland, Norge

Söderhamns kommun har ett mångårigt samarbete med Os. Os ligger på södra delen av Bergenhalvön och har cirka 16 000 invånare.

Webbsida: https://oskommune.no Länk till annan webbplats.
Karta: Os, Norge Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Kommun och politik