Styrdokument

Söderhamn kommuns verksamheter styrs i grunden av olika lagar.
Förutom lagar har vi lokala planer, strategier, policyer, program och andra dokument som styr vårt arbete och anger våra mål.
Här finns även föreskrifter som gäller alla i samhället.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Kommun och politik