Styrdokument

Förstoringsglas paragrafer

Söderhamn kommuns verksamheter styrs i grunden av olika lagar.
Förutom lagar har vi lokala planer, strategier, policyer, program och andra dokument som styr vårt arbete och anger våra mål.
Här finns även föreskrifter som gäller alla i samhället.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Kommun och politik