Insyn i vår verksamhet

Insynsrätt ger dig som enskild person möjlighet att få reda på vilken information vi har i olika ärenden. Detta gäller ärenden som inte omfattas av sekretess.

Tillgång till offentlig handling

(genom offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen)
Offentlighetsprincipen

Tillgång till ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild

(genom partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen)
Förvaltningslagen Länk till annan webbplats.

Information om personuppgifter

(Rätten till information om och rätten att få sina uppgifter raderade, Artikel 5, dataskyddsförordningen).
Dataskyddsförordningen

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Kommun och politik