Övriga styrdokument

Här hittar du styrdokument som kommunen har utöver innehåll i författningssamlingen.

Mål och budget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunplan 2024-2027.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-12-28 09.13
Mål- och resursplan 2020-2023 uppdatering 2021.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-12 13.42
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023, uppdatering 2022.pdf Pdf, 861.2 kB. 861.2 kB 2021-12-16 11.58
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023 (2020).pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-20 08.26
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023 (2023).pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-12-20 08.05

Uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare

Stategier, planer och program

Dagvattenstrategi

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenstrategi 180831.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-02-05 11.41
Bilaga 1 del 1 o 2 Dagvattenstrategi.pdf Pdf, 893.3 kB. 893.3 kB 2019-02-05 11.43
Bilaga 2 Dagvattenstrategi_Miljökonsekvensbeskrivning_20170310.pdf Pdf, 225.8 kB. 225.8 kB 2019-02-05 11.45
Bilaga 3 Söderhamn_Centrumprogrammet_Åtgärder_norra.pdf Pdf, 13.5 MB. 13.5 MB 2019-02-05 11.44
Bilaga 4 Kostnads- nyttoanalys Centrumprogramområdets norra del.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-02-05 11.44

Översiktsplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplanen bilagor
LIS bilagor
Söderhamn kommun-ÖP-2040_webb.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2020-11-11 11.54
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-03-02 11.14
Senast uppdaterad: 28 december 2023
Kommun och politik