Övriga styrdokument

Här hittar du styrdokument som kommunen har utöver innehåll i författningssamlingen.

Mål och budget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mål- och resursplan 2020-2023 uppdatering 2021.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-12 13.42
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023, uppdatering 2022.pdf Pdf, 861.2 kB. 861.2 kB 2021-12-16 11.58
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023 (2023).pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-12-20 08.05
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023 (2020).pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-02-20 08.26

Stategier, planer och program

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fiskeplan-Soderhamns-kommun-2003.pdf Pdf, 8.5 MB. 8.5 MB 2019-05-09 14.32
Kretsloppsplan Söderhamns kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-05-07 16.43
Oljeskyddsplan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-11-06 16.34
Vatten- och avloppsplan Söderhamns kommun.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2022-02-08 09.02
Strategi för utbyggnad av laddplatser för elfordon samt tankställen för förnybara drivmedel.pdf Pdf, 146 kB. 146 kB 2022-12-22 15.02
Tillväxtstrategi Söderhamns kommun 2023.pdf Pdf, 346.9 kB. 346.9 kB 2023-09-07 09.01

Dagvattenstrategi

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenstrategi 180831.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-02-05 11.41
Bilaga 1 del 1 o 2 Dagvattenstrategi.pdf Pdf, 893.3 kB. 893.3 kB 2019-02-05 11.43
Bilaga 2 Dagvattenstrategi_Miljökonsekvensbeskrivning_20170310.pdf Pdf, 225.8 kB. 225.8 kB 2019-02-05 11.45
Bilaga 3 Söderhamn_Centrumprogrammet_Åtgärder_norra.pdf Pdf, 13.5 MB. 13.5 MB 2019-02-05 11.44
Bilaga 4 Kostnads- nyttoanalys Centrumprogramområdets norra del.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-02-05 11.44

Översiktsplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplanen bilagor
LIS bilagor
Söderhamn kommun-ÖP-2040_webb.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2020-11-11 11.54
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-03-02 11.14
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Kommun och politik