Författningssamling

Söderhamns kommun har en författningssamling. Här hittar du bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen. Här finns allt från torghandelsföreskrifter till reglementen för kommunens nämnder.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023
Kommun och politik