Stärka Söderhamn

Söderhamns kommun har genom Tillväxtverket blivit beviljade statsmedel för att arbeta med socioekonomiska utmaningar. Detta innebär fokus på segregation, trygghet, barn och unga och fler arbetstillfällen med mera.

Stödet är fördelade på sex år 2018-2023 ca 4 miljoner för varje år.

Statsstödet till projektet Stärka Söderhamn är fördelat så här

Fördelning 2018 till förvaltningar och aktiviteter

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever, ledarskapsutbildningar för alla förvaltningar
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsgårdar
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Omvårdnadsförvaltningen: studieresa rehabiliteringsenheten

Fördelning 2019 till förvaltningar och aktiviteter

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen - ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: arbete mot nätmobbing

Fördelning 2020 till förvaltningar och aktiviteter

 • Barn och utbildningsnämnden: trivselsatsningar på högstadiet
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: rådgivningsmöjligheter för företag
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen : ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsverksamhet, utveckling kring Granskärsspåret, tvillingböcker, satsning på projekt extratjänster, utveckling av föreningsverksamheter

Fördelning 2021 till förvaltningar och aktiviteter

 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Barn och utbildningsnämnden: Trygghetsfrågor skolor
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsverksamhet: Verkstäderna, Civilsamhälle/föreningsliv, Arbetsledare
 • Näringslivsenheten: Landsbygdsprojekt
 • Inför val 2022
 • Kommunstyrelsen: Samordning trygghet
 • Samhällsplanering och trygghet Norra staden

Fördelning 2022 till förvaltningar och aktiviteter

 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Arbetsmarknadsenheten: Trygghetsfrågor skolor och Utanförskap i brottslig miljö
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsverksamhet: Verkstäderna, Civilsamhälle/föreningsliv,
 • Näringslivsenheten: Förstärkning näringsliv
 • Kommunstyrelsen: Trygghetsstrateg och samordning trygghet, folkhälso-strateg, samverkan mot narkotika
 • Samhällsplanering och trygghet Norra staden
 • Samverkan suicid
 • Val 2022
 • Överförmyndarenheten: Insatser stärka Gode män
 • Omvårdnadsförvaltningen: Daglig verksamhet
Med finansiering från Tillväxtverket (logo)
Senast uppdaterad: 5 april 2023
Bygga, bo och miljö