Välfärdsnämndens föreningsbidrag

Har du en förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning? Då kan kan söka bidrag. Senaste datum är 15 februari och 15 augusti - välkommen med din ansökan.

Ansökan

I ansökan ska det framgå vilken eller vilka aktiviteter sökande åtar sig att genomföra, och under vilken tid. Tillsammans med ansökan skickar du även en kopia av senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här Pdf, 200.7 kB.
Du kan även hämta ansökningsblankett hos Kundtjänst på Faxholmsgatan 3.

Bidrag annonseras vid två tillfällen per år med sista ansökningsdatum den 15 februari och 15 augusti.

Ansökningarna behandlas av nämnden i mars och september månad och avser aktiviteter för kommande halvår eller år. 

Välfärdsnämnden ger bidrag till förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Bidrag fördelas till sökande föreningar vars aktiviteter välfärdsnämnden bedömer har bäst förutsättningar att uppnå syftet.

De aktiviteter som föreningen planerar ska vara öppna för alla äldre eller personer med funktionsnedsättning (inte enbart medlemmar).
Bidrag kan sökas av enskild förening eller av flera föreningar tillsammans i samordnad väntjänst.

Efter att din förening beviljas bidrag ska du rapportera genomförda aktiviteter och antal deltagare.
Blankett för rapportering skickas till föreningen samtidigt med bidragsbeslutet.

Du kan även ladda ner blanketten för återrapportering här Pdf, 355.5 kB.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024