Adresser och namnsättning

Det är viktigt för en rad verk­samheter i olika delar av sam­hället att vi har aktuella och korrekta adresser. En adress gör att platsen knyts samman med till exempel en person, ett företag eller en verk­samhet.

Kommunen ansvarar för att skapa adresser för alla bostads­hus. Vi arbetar för att så tidigt som möjligt sätta nya adresser. Redan vid arbete med detalj­planen eller vid bygg­lovs­hanteringen. Som stöd i det arbetet har vi en svensk standard.

I Söderhamn är det bygg- och miljö­förvaltningen som sätter adresser medan kultur- och samhällsserviceföraltningen ansvarar för namnbyte av gator, torg etc. där namnen ska ha en lokal och ibland en historisk koppling, men samtidigt knyta an till dagens moderna samhälle.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Bygga, bo och miljö